Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

12.06.2014

Hankkeita neuropsykologiasta sarjakuvaseminaariin - Suomi tänä vuonna aktiivisin hakijamaa Nordplus Horisontal -ohjelmassa

Vuoden 2014 hakukierroksella vastaanotettiin 52 hakemusta, joista 13 oli suomalaisilta organisaatioilta. Peräti 32 hanketta saa rahoitusta ohjelmasta vuonna 2014; yhteensä hankkeille jaetaan 1,2 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna jaossa on nyt 300 000 euroa enemmän. Hyväksymisprosentti oli siitä syystä korkeampi eli 66 prosenttia (44 prosenttia vuonna 2013).

Nordplus Horisontal -ohjelmasta tuetaan sektorien välistä yhteistyötä

Nordplus Horisontal – ohjelma mahdollistaa eri sektorit ylittävän ja laajan yhteistyön elinikäisen oppimisen alalla. Ohjelmassa tuetaan uudistavia elinikäiseen oppimiseen liittyviä vähintään kolmen maan välisiä hankkeita. Hankkeiden teemat jo koot vaihtelevat paljon. Yksi tärkeimmistä laatukriteereistä on relevanssi sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Pienimmät hanketuet ovat muutaman tuhannen euron ja suurimmat n. 100 000 euron suuruisia.

Aktiivisin maa oli Suomi tänä vuonna 13 hakemuksella, joista jopa 10 hyväksyttiin. Liettuasta koordinoituja hankkeita hyväksyttiin 6, Ruotsista 5, Norjasta 4, Latviasta 3, Tanskasta 2, Virosta ja Islannista kustakin 1. Kaikkiaan hyväksyttyihin hankkeisiin osallistuu 192 erityyppistä organisaatiota Baltiasta ja Pohjolasta. Suomalaiset olivat liettualaisten kanssa myös useimmiten yhteistyökumppaneina; hyväksytyissä hankkeissa on mukana 34 suomalaista organisaatiota ja 33 liettualaista.

Suomalaisorganisaatioiden koordinoimat 10 hanketta:
  • Metropolia ammattikorkeakoulun konservointilinja koordinoi hanketta ”Yleisön osallistaminen konservointiin osana akateemista ja ammatillista kasvua pohjoismaisessa konservointikoulutuksessa”. Hankkeeseen osallistuu kolme korkeakoulua, museo, museokävijät sekä fyysisesti että virtuaalisesti sekä lähikoulujen eri-ikäiset oppilaat. Keskiaikainen alttari tutkitaan ja konservoidaan opettajien ja opiskelijoiden toimesta, jotka yhdistävät opintonsa ja harjoittelunsa tulevaisuuden työelämään. Kulttuuriperinnön kentällä tämä tarkoittaa monenlaisia yleisöyhteyksiä, kansainvälistä yhteistyötä ja alan markkinointia suurelle yleisölle.
  • Suomen ranskanopettajien yhdistys järjestää konferenssin pohjoismaalaisille ja balttialaisille ranskanopettajille Helsingissä keväällä 2015. Konferenssissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan ammattitaitoa eri keinoin. Osallistujina on opettajia eri koulutusasteilta ja kieltenopetuksen eri foorumeilta.
  • Suomen neuropsykologinen yhdistys järjestää kongressin Tampereella syksyllä 2015, jonka yhteydessä on pohjoismainen tapahtuma aiheesta ”The Brain in Action – Life long development / Aivot toiminnassa – elämän kestävä kehitys”. Teema on suunnattu opettajille, jotka työskentelevät päiväkodeissa ja esilopetuksessa, eri-ikäisten koululaisten ja nuorten parissa, sekä aikuisille, jotka opiskelevat tai työskentelevät sosiaali- tai kasvatustieteiden parissa.
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta, jossa tutkitaan ja jaetaan erilaisia epävirallisia oppimismenetelmiä ammatillisten opettajien pätevyyden lisäämiseksi työhön ja työpaikalle. Menetelmät ja opettajaesimerkit esitellään työpajoissa Suomessa, Norjassa ja Virossa. Parhaiden käytäntöjen perusteella luodaan uusi, yhteisesti kehitetty pitkän aikajakson menetelmä.
  • Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskuksen koordinoima hanke ”Sustainable and inclusive working life for 55+ / Kestävä ja osallistava työelämä 55+-ikäisille”. tarttuu elinikäisen oppimisen teemaan varmistaakseen vanhempien työikäisten pätevyyksien ajantasaistamisen ja työelämässä pysymisen. Hankkeen tulokset ovat osoitettu eri sektoreiden aikuisopettajille ja työnantajille. Konkreettisena tuotteena syntyy koulutusohjelma kyseiselle ikäryhmälle, jonka painotuksena on elinikäinen oppiminen, henkilökohtainen kehittyminen ja uudet taidot sekä työympäristö, työhyvinvointi, voimaantuminen ja itsetunto. Myös työnantajille valmistuu oma koulutusohjelma (ikä-, sukupolvien välinen - ja tietojohtaminen).
  • Suomen journalistiliitto järjestää tapaamisen nuorille pohjoismaalaisille journalisteilla, päämääränä korkealaatuinen ja moninainen journalismi, opiskelijat kohtaavat ammattilaisia ja myös uusia sektorit ylittäviä menetelmiä, kuten esim. journalismin yhdistämisen teatteriin, valokuvaukseen ja ns. soluttautuja (undercover) tv-ohjelmiin.
  • Oulun sarjakuvaseura saa tukea Nordplus-ohjelmasta arktiseen sarjakuvaseminaariin, joka järjestetään Oulussa syksyllä 2014. Sarjakuvapiirtäjien opetusta kehitetään, ja menetelmiä, joilla sarjakuvia voi käyttää opetuksessa. Tapahtuma on ensimmäinen askel kohti arktista sarjakuva- ja kuvitusopettajien yhteistyöverkostoa.
  • Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa ”Business startups at Baltic Region” opiskelijat tutustuvat yrittämisen edellytyksiin partnerimaissa Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Perustetaan uusi yrittäjyyden verkosto, tehdään kenttätutkimusta ja järjestetään seminaareja opettajille ja opiskelijoille. Verkostoon kuuluu myös yrityksiä.
  • Centria ammattikorkeakoulun vetämässä Suomen, Ruotsin ja Norjan välisessä hankkeessa yhdistetään opetusta, taiteellista työtä, pedagogista kehittämistä, tutkimusta ja työskentelyä aikuisten kanssa, joilla on psyykkisiä ongelmia. Taidekasvattajat ja opiskelijat verkostoituvat, ja tuottavat produktioita yhdessä vammaisten aikuisten kanssa, ja tuo nämä yhteistyömuodot myös yleisön tietoon.
  • Helsingin yliopisto koordinoi hanketta, jossa kehitetään ilmastonmuutoksen opetusta Grönlannissa. Hankkeen tavoitteena on edistää grönlantilaisten osaamista ilmaston muutoksesta. Erityisesti panostetaan nuoriin ja pyritään lisäämään heidän kiinnostustaan korkeakouluopintoihin. Hankkeessa järjestetään kolme lukio-opettajille suunnattua työpajaa (e-oppiminen, maapallon järjestelmät ja ilmasto, ilmasto ja yhteiskunta) sekä sarja kursseja lukiolaisille aiheista kuten maalliset ekosysteemit, merelliset ekosysteemit, atmosfäärin ja biosfäärin muutokset, maapallon järjestelmät ja ilmasto, ilmasto ja yhteiskunta.


Valituissa hankkeissa eniten edustettuna ovat taide-, elokuva- ja media-alat (22 %), työelämäyhteistyö ja yrittäjyys (16 %), ympäristöala (13 %), terveysala (13%) ja ammatillinen koulutus (13 %).

Vuonna 2014 suurin osa yhteistyökumppaneista on korkeakouluja (39 %), toiseksi eniten on kolmannen sektorin organisaatioita (13 %). Yrityksiä ja yleissivistävän ja ammatillisen toisen asteen oppilaitoksia on likimain saman verran (11 %). Aikuiskoulutusorganisaatioiden ja peruskoulujen osuudet jäivät alhaisiksi tänä vuonna.

Lisätietoa Nordplus Horisontal – ohjelmasta www.nordplusonline.org ja www.cimo.fi/nordplus > Nordplus Horisontal,

Nina Eskola, CIMO, etunimi.sukunimi@cimo.fi

Seuraava hakukierros päättyy 1.3.2015.