Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.06.2012

Hakijat tyytyväisiä CIMO Fellowship -apurahaohjelmaan

CIMO selvitti toukokuussa kyselytutkimuksella CIMO Fellowship -ohjelman toimivuutta käytännössä. Vastaukset olivat myönteisiä, mutta kaikkia kehittämisehdotuksia ei pystytä nykyisillä resursseilla toteuttamaan.

Yliopistojen laitokset voivat hakea CIMO Fellowship -apurahaa nuorelle ulkomaiselle tutkijalle tai jatko-opiskelijalle. Nyt toteutetulla kyselyllä selvitettiin ohjelman vaikutusta yliopistojen laitosten kansainvälistymiseen sekä sitä, miten ohjelma voisi toimia entistä paremmin.

Kysely lähetettiin lähes 1200:lle CIMO Fellowship -apurahaa vuosina 2002–2012 hakeneelle suomalaisten yliopistolaitosten edustajalle. Vastauksia saatiin 225.

Joustavuus sai kiitosta

Vastausten perusteella hakijat ovat hyvin tyytyväisiä ohjelmaan nykyisessä muodossaan. Ohjelmaa pidettiin joustavana: kiitoksia saivat erityisesti jatkuva hakuaika ja kohtalaisen lyhyt käsittelyaika sekä ohjelman avoimuus kaikille tieteenaloille.

Apurahaohjelman nähtiin tukevan laajasti eri tieteenalojen kansainvälistymistä luomalla pysyvää yhteistyötä ja vahvistamalla jo olemassa olevaa. Ohjelman todettiin myös toimivan erinomaisena starttirahana Suomeen saapuville jatko-opiskelijoille, sillä sen turvin voidaan ”testata” kandidaattia ennen pysyvämpää rahoitusta. Yleisesti mainittuja hyötyjä olivat myös yhteisjulkaisut ja kotikansainvälistyminen.

Vastaukset olivat hyvin perusteltuja, ja ohjelmalla on selkeästi tärkeä rooli yliopistojen kansainvälistymisen edistämisessä. Myös annetut parannusehdotukset olivat harkittuja, mutta nykyisten resurssien puitteissa niitä ei valitettavasti voida toteuttaa. Esimerkiksi kohderyhmän laajentaminen ei ole nykyisellään mahdollista.

Hakuehtoihin ja -ohjeisiin pieniä muutoksia

CIMO kehittää apurahaohjelmaa niin, että se tukee paremmin CIMOn strategisia tavoitteita muun muassa pyrkimällä jakamaan apurahoja painopistealueiden opiskelijoille sekä nykyistä tasaisemmin eri tieteenaloille. Pohdittavana on myös se, voitaisiinko apurahojen piiriin saada suomalaisia opiskelijoita eli liikkuvuutta myös toiseen suuntaan.

Hakuprosessiin tehdään pieniä muutoksia. Jatkossa ohjelmassa annetaan etusija Suomeen kokonaan tai kaksoistutkintona väitöskirjaa tekeville. Muualle väitöskirjaa tekevien rahoitus on edelleen mahdollista, mikäli yhteistyölle on erityisen hyvät perustelut. Arvioinnissa painotetaan olemassa olevan tai suunnitellun kansainvälisen yhteistyön kuvausta.

Hakuohjeita tarkennetaan joissakin kohdin. CIMO Fellowship -apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu maahan vasta kutsuttaville tai lyhyen aikaa Suomessa oleskelleille jatko-opiskelijoille. Esimerkiksi Suomessa maisterin tutkintonsa suorittaneet ulkomaiden kansalaiset eivät kuulu ohjelman kohderyhmään. Ohjeistusta täsmennetäänkin tarkemmilla aikarajoilla.

Lue lisää CIMO Fellowship -ohjelmasta

(20.6.2012 / MK)