Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.12.2014

Haettavana tuki eurooppalaisille foorumeille

Joulukuussa avattu haku eurooppalaisille foorumeille päättyy 25.2.2015.

Eurooppalainen foorumi on yhteistyötä tekevien organisaatioiden yhteenliittymä, jota yksi jäsenistä koordinoi. Foorumilla on yhteensä vähintään 10 jäsentä vähintään 10 maasta.

Foorumi edistää eurooppalaisten teosten levitystä, tuo esiin uusia eurooppalaisia kykyjä, kokoaa yhteen alan toimijoita sekä laajentaa alan yleisöpohjaa.

Tukea myönnetään mm. foorumin toiminnan koordinointiin, ohjaukseen, edistämiseen ja arviointiin.Tukea voi hakea myös taloudellisen tuen jakamiseen foorumin jäsenille ja foorumin yhteisiin toimiin (mm. esitys- ja taiteilijavaihto, yleisötyö ja verkostoituminen).

Tukea myönnetään vain suppealle määrälle foorumeja. Tarkoituksena ei siis ole tukea monia foorumeja samalta alalta. Ensimmäisellä, keväällä 2014 järjestetyllä hakukierroksella tukea sai yhteensä 5 foorumia:

Lisätietoja

Hakuohjeet ja -materiaalit EACEAn verkkopalvelussa
Tuki eurooppalaisille foorumeille CIMOn verkkopalvelussa
CIMOn Luova Eurooppa -yhteyspiste

(8.12.2014/RK)