Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.07.2012

Grundtvig-oppimiskumppanuudelle tunnustusta Hollannissa

Erilaisten oppijoiden liiton koordinoima hanke ”Breaking Barriers - peer learning groups for dyslexics” kilpailee EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman vuoden 2012 parhaan hankkeen tittelistä. Kilpailun järjestää vuosittain hollantilainen Learn for Life –järjestö, joka edistää kansainvälisyyskasvatusta Euroopassa.

Hollannin kansallinen toimisto nimesi hankkeen ehdokkaaksi kilpailuun, jonka voittaja valitaan syyskuussa.

Voittajaehdokkaana olevassa hankkeessa on mukana suomalaisen Erilaisten oppijoiden liiton lisäksi kumppanit Virosta, Turkista, Hollannista, Norjasta ja Italiasta, josta on mukana kaksi kumppania.

Hankkeessa on vaihdettu kokemuksia ja tietoja sekä lukivaikeudesta että oppimisesta vertaisryhmässä. Tässä oppimiskumppanuudessa lukivaikeudesta on käytetty laajempaa ”erilainen oppiminen” -käsitettä. Projektissa hyödynnettiin lukitestiä, jonka tulokset kertoivat lukivaikeuksisia olevan mitä erilaisimmissa ympäristöissä yliopistoista vankiloihin.

Erilaisista lähtökohdistaan huolimatta kaikki osallistujat ovat onnistuneet oppimiskumppanuuden avulla kehittämään lukivaikeuksiin liittyvää toimintaa omassa maassaan. Esimerkiksi vertaisryhmiä on perustettu kaikissa osallistujamaissa, ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen. Projektin avulla on parannettu myös opettajien valmiuksia tunnistaa lukivaikeuksia. Tärkeä osa oppimiskumppanuutta on koko ajan ollut lukivaikeuksisten omien kokemusten huomioiminen.

Hankkeestaan innostuneet partneriorganisaatiot ovat järjestäneet suuria seminaareja, joihin on osallistunut opettajia, koulunjohtajia ja virkamiehiä. Hanke on herättänyt huomiota myös mediassa. Oppimiskumppanuuteen osallistuneet organisaatiot ovat suunnitelleet hankkeelle jatkoprojektia vertaisryhmäoppimisen hyvien kokemusten innoittamana.