Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.08.2013

Grundtvig-ohjelma tarttuu lukutaitokriisiin

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon edistäminen on nousemassa keskeiseksi teemaksi Grundtvig-ohjelmassa. Syyskuun alusta lähtien kaikille aikuisille avointen Grundtvig-workshopien tilalla järjestetään luku- ja kirjoitustaidon opettajien täydennyskoulutusta. Suomalaiset aikuiskouluttajat voivat osallistua maksutta näihin eri puolilla Eurooppaa järjestettäviin koulutuksiin.

Euroopan laajuisesti on tarjolla yli 150 erilaista workshopia lukuvuonna 2013-2014. Niissä voi perehtyä peruslukutaidon opetuksen lisäksi mm. digitaalisen, funktionaalisen ja medialukutaidon kehittämiseen, opiskella luovia menetelmiä tai vaikkapa sarjakuvan käyttöä lukemisen ja kirjoittamisen opetuksessa. Workshopeihin voivat hakea kaikki aikuisten lukutaidon opetuksen parissa työskentelevät, myös vapaaehtoiset. Esimerkiksi maahanmuuttajille suomea tai ruotsia opettavat, lukivaikeuksista kärsivien aikuisten tai erityisopiskelijoiden parissa toimivat hyötyvät uusista workshopeista.

Suomessa järjestetään kaksi workshopia. Turun kaupunginkirjaston yhdessä Turun Naiskeskus-yhdistyksen kanssa toteuttama Creative Literacy sekä Jyväskylän aikuisopiston järjestämä Heureka! – Wow Effects via New Adult Literacy Skills saavat CIMOn myöntämää Grundtvig-tukea yhteensä 42 238 euroa. Näihin odotetaan yhteensä 27 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa. Suomalaiset voivat osallistua omakustanteisesti Suomessa pidettäviin koulutuksiin.

Euroopan tasolla on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota aikuisten lukutaidon edistämiseen. Tutkimukset osoittavat, että lähes joka viidennen eurooppalaisen aikuisen perustaidot lukemisessa ja kirjoittamisessa ovat puutteelliset. EU:n luku- ja kirjoitustaidon korkean tason asiantuntijaryhmä kiinnitti raportissaan huomiota siihen, että lukutaito-ongelmiin liittyy yhä runsaasti väärinkäsityksiä, jotka vaikeuttavat luku- ja kirjoitustaidon kehittämistä. Yksi asiantuntijaryhmän suosituksista on aikuisille luku- ja kirjoitustaidon opetusta antavien opettajien ja vapaaehtoisten pedagogisen osaamisen kehittäminen.

Raportti on luettavissa osoitteessa http://ec.europa.eu/education/literacy

Grundtvig-workshopit luku- ja kirjoitustaidon opettajille:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/grundtvig/workshopit_luku_ja_kirjoitustaidon_opettajille

26.8.2013 / RV