Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

05.06.2013

FIRST-ohjelmasta tukea korkeakoulujen Venäjä-yhteistyölle 740 000 euroa

Finnish–Russian Student and Teacher Exchange ProgammeFIRST tukee opiskelija- ja opettajavaihtoja Suomen ja Luoteis-Venäjän* korkeakoulujen välillä sekä Venäjällä järjestettäviä intensiivikursseja. Nyt lukuvuodelle 2013–2014 myönnetty tuki mahdollistaa 278 opiskelijan ja 156 opettajan vaihtojakson sekä 11 intensiivikurssin toteuttamisen.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 742 954 euroa. Tuki myönnetään aina verkostolle. Hakijoita oli 26 verkostoa, joista 25:lle myönnettiin tukea. Yksi hakemus jouduttiin hylkäämään. Tuettavista verkostoista 12 on yliopiston ja 13 ammattikorkeakoulun koordinoimaa.

Intensiivikurssien aiheet sijoittuvat muun muassa markkinoinnin, vanhustyön, vammaistyön ja taiteiden aloille ja kursseja tullaan järjestämään Pietarissa, Murmanskissa ja Petroskoissa.

Uutena FIRST-ohjelmassa on mahdollista toteuttaa myös opiskelijoiden harjoittelujaksoja Suomessa ja Venäjällä.

Suomesta enemmän opiskelijavaihtoon Venäjälle

Opiskelijavaihto Suomen ja Venäjän välillä on kirjattu jopa hallitusohjelmaan. FIRST-ohjelma kattaa nykyisistä vaihdoista 35-40 %, muu näyttäisi toteutuvan muiden ohjelmien ja korkeakoulujen omien vaihtosopimusten puitteissa. Ohjelmasta haettiin nyt yli kaksinkertainen summa tukea myönnettyyn nähden.

Lukuvuonna 2011–2012 Suomeen saapui ohjelman kautta 209 venäläisopiskelijaa ja Venäjälle lähti vain 89 suomalaisopiskelijaa.

Syksyn 2013 hakukierroksella varattiin lisäapurahoina jaettavaksi vielä 23 446 euroa. Niitä myönnetään verkostoille, joissa toteutuu myönnettyä enemmän suomalaisopiskelijoiden vaihtojaksoja. Tämän toivotaan tasapainottavan lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden määriä Suomen ja Venäjän välillä.

Yhteensä sopimuskauden aikana verkostoille myönnetään siis 766 400 euroa, joka vastaa lähestulkoon lukuvuonna 2012–2013 myönnettyä tukisummaa, joka oli 770 531 euroa.

Opiskelijaliikkuvuus (278 opiskelijavaihtoa) 578 240 77,8
Opettajaliikkuvuus (156 opettajavaihtoa) 62 400 8,4
Intensiivikurssit (11 kurssia) 102 314 13,8
Yhteensä 742 954 100

*) Luoteis-Venäjään kuuluvat Karjalan ja Komin tasavallat, Arkangelin, Vologdan, Kaliningradin, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueet sekä Pietari ja Nenetsia.

Rahoitettavat verkostot ja intensiivikurssit

http://www.cimo.fi/ohjelmat/first/tuloksia