Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.05.2014

FIRST-ohjelmasta tukea 707 742 euroa korkeakoulujen Venäjä-yhteistyölle

FIRST (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme) tukee opiskelija- ja opettajavaihtoja Suomen ja Luoteis-Venäjän* korkeakoulujen välillä sekä Venäjällä järjestettäviä intensiivikursseja. Lukuvuodelle 2014–2015 myönnetty tuki mahdollistaa 224 opiskelijan ja 154 opettajan vaihtojakson sekä 14 intensiivikurssia.

Tuki myönnetään aina verkostolle. Hakijoina oli 26 verkostoa, ja näistä kaikille myönnettiin tukea. 11 verkoistoista on yliopiston ja 15 ammattikorkeakoulun koordinoimia.

Ohjelman toimintoihin kuuluvat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, opettajavaihdot sekä Venäjällä järjestettävät intensiivikurssit.

Lisää intensiivikursseja

Ohjelmasta on joka vuosi haettu huomattavasti enemmän tukea kuin mitä on voitu myöntää. Tälläkin hakukierroksella tukea haettiin yhteensä lähes kaksi miljoonaa euroa. Samalla tuesta on jäänyt käyttämättä merkittävä osuus – erityisesti koska Venäjälle on lähtenyt vaihtoon vähemman opiskelijoita Suomesta kuin Venäjältä saapunut tänne.

Rahoitusta päätettiinkin kohdistaa tällä hakukierroksella erityisesti intensiivikursseihin. Ne ovat olleet erittäin kilpailtu yhteistyön muoto ja niiden kautta myös suomalaisopiskelijat ovat aktiivisesti hakeutuneet Venäjälle. Tuettavien 14 intensiivikurssin aiheet sijoittuvat muun muassa opettajankoulutuksen, taloustieteen, matkailun, vanhustyön ja taiteiden aloille. Kursseja tullaan järjestämään niin Pietarissa, Murmanskissa kuin Petroskoissakin.

Syksyn 2014 hakuun varattiin lisäapurahoina jaettavaksi vielä 44 800 euroa. Niitä myönnetään verkostoille, joissa toteutuu myönnettyä enemmän liikkuvuutta.
Toimenpiteiden toivotaan tasapainottavan lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden määriä Suomen ja Venäjän välillä.

Tuen jakautuminen
ToimintoMyöntö €Osuus %
Opiskelijaliikkuvuus (224 opiskelijavaihtoa) 501 760 70,9
Opettajaliikkuvuus (154 opettajavaihtoa) 61 600 8,7
Intensiivikurssit (14 kurssia) 144 382 20,4
Yhteensä 707 742 100

*) Luoteis-Venäjään kuuluvat Karjalan ja Komin tasavallat, Arkangelin, Vologdan, Kaliningradin, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueet sekä Pietari ja Nenetsia.

Lue lisää

Rahoitettavat verkostot ja intensiivikurssit

FIRST-ohjelmasta

Faktaa Express 6A/2013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma

(20.5.2014 / SP)