Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

29.11.2010

Tiedotusvälineille 29.11.2010 / julkaisuvapaa

Eurooppalaiset nuorisotyöntekijät verkostoituvat Kouvolassa 30.11.–5.12.2010

Nuorten työttömyysluvut ovat hälyttävän suuret ympäri Eurooppaa. Kouvolassa järjestetään 30.11.–5.12.2010 kansainvälinen ”Paths to working life” -koulutus, johon saapuu yhteensä 20 työttömien parissa toimivaa nuorisotyöntekijää eri puolilta Eurooppaa. Osallistujat vaihtavat kokemuksia ja luovat uusia yhteistyömalleja nuorten työllistymisen tueksi. Eräs käsiteltävä yhteistyön muoto on Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu­, jonka kautta nuoret voivat lähteä toiseen Euroopan maahan vapaaehtoistyöhön.

”Paths to working life” -koulutus tarjoaa osallistujille kokemusten vaihtamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi mahdollisuuden tutustua Kotkan rannikkopajalla nuorten työpajatoimintaan. Kotkan työpaja on alle 25-vuotiaiden nuorten työpaikka, jossa nuori voi olla työharjoittelijana, työssäoppijana tai kuukausipalkkaisena työntekijänä. Kouvolan koulutukseen osallistuu nuorten työllistymistä tukevia työpajoja muualtakin Suomesta: Lahdesta, Naantalista, Tampereelta ja Liedosta.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat verkostoituvat ja suunnittelevat tulevaisuuden yhteistyöhankkeita toteutettavaksi EU:n Youth in Action -ohjelman rahoituksella. Ohjelman tavoitteena on saada muita heikommassa asemassa olevat nuoret mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin. Ohjelmaa Suomessa hallinnoi CIMO, joka järjestää koulutuksen Kouvolassa.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu liikuttaa nuoria Euroopassa

Kouvolaan kokoontuvilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä esimerkiksi lähettämällä ja vastaanottamalla nuoria Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) vapaaehtoistyöhön muutaman kuukauden jaksoille. ”EVS on mahdollisuus nuorelle työttömälle oppia uusia taitoja, saada itseluottamusta, kartuttaa kielitaitoa ja hankkia arvokasta työkokemusta Euroopassa”, kertoo ohjelma-asiantuntija Terhi Liintola CIMOsta. Näin esimerkiksi työpajalla työskentelevät nuoret eivät jäisi pajajakson jälkeen tyhjän päälle, vaan saisivat mahdollisuuden oppia uusia taitoja Euroopassa turvallisella tavalla.

Vapaaehtoispalveluun kuuluvat aina vapaaehtoisen nuoren lisäksi myös organisaatiot, jotka toimivat lähettävinä ja vastaanottavina osapuolina. Näin varmistetaan vapaaehtoisen tukeminen koko projektin aikana.”EVS on mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää työvälineenä käytännön työssä nuorten parissa. Vastaanottamalla vapaaehtoisen työntekijän Suomeen työpaja voi kansainvälistyä kotimaassa. Vapaaehtoistyöntekijä vaikkapa Espanjasta kartuttaa pajanuorten kulttuurintuntemusta ja kielitaitoa”, lisää Liintola. Vapaaehtoispalvelu ei edellytä aiempaa työkokemusta tai ammattitaitoa.

Lisätietoja:

Ohjelma-asiantuntija Terhi Liintola

etunimi.sukunimi@cimo.fi

p. 0207 868 504

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.