Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.09.2012

Eurooppalainen järjestelmä varmistaa opintosuoritusten siirtoa ammatillisessa koulutuksessa

”Järjestelmä (ECVET) edistää ammatillisen koulutuksen laatua sekä läpinäkyvyyttä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Euroopassa. Kyse ei ole vain kansainvälistymisasiasta, vaan koskee myös opetussuunnitelmia ja tutkintojen suorittamista oppilaitoksissa”, yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki Opetushallituksesta totesi CIMOn järjestämässä ECVET -seminaarissa 21.9.2012. Seminaariin osallistui oppilaitosten rehtoreita, opettajia ja kansainvälistymisasioiden parissa työskenteleviä henkilöitä.

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä, jonka suunnittelu alkoi vuonna 2002. Yksi eurooppalaisista tavoitteista oli tuolloin ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteistyön lisääminen ja sen myötä vetovoiman kasvattaminen. Vuonna 2009 Euroopan maat sitoutuivat viemään ECVETiä eteenpäin omissa maissaan.

Suomessa ECVETin toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Opetushallituksen kanssa. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä kaikissa Euroopan ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 2014.

Koulutukseen läpinäkyvyyttä

Kärki kertoi, että ECVETin myötä päällekkäiset opintosuoritukset ja arvioinnit poistuvat. Myös ammattitaidon osoittaminen ja arviointi ulkomailla käy helpommin sekä yksilölliset mahdollisuudet saadaan näkyvämmäksi opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelu- ja näyttösuunnitelmassa.

Koulutuksen järjestäjille ECVET merkitsee muun muassa tutkintojen toteutuksen läpinäkyvyyttä sekä luottamusta yhteistyökumppanin oppimistulosten ja osaamisen arviointitaitoon. Työelämä saa osaavampia työntekijöitä, kun koulutus vastaa entistä paremmin yritysten tarpeita.

Ammatillinen koulutus on suosittua

Vaikka järjestelmään siirtyminen tuo haasteita oppilaitoksille, on tilanne Kärjen mukaan Suomessa hyvä. ”Suunnittelu on mennyt täällä positiivisesti eteenpäin. Järjestelmän käyttöönotossa edesauttavat jo olemassa olevat selkeä tutkintorakenne sekä se, että tutkinnot on jaettu osiin ja tavoitteet kuvattu oppimistuloksina”.

CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö, Mika Saarinen on samaa mieltä Kärjen kanssa. ”Käyttöönottoa auttavat ammatillisen koulutuksen selkeät järjestelmät, sen suosi ja korkea kansainvälinen liikkuvuus”. CIMOn tilastojen mukaan 6 566 ammatillisen opiskelijaa ja opettajaa lähti Suomesta ulkomaanjaksolle vuonna 2011. ”Luku vastaa 12,9 %:a opintonsa aloittaneiden määrästä”, Saarinen kertoi.

Ekspertit tiedottavat ja kouluttavat ECVETin mahdollisuuksista ja toimeenpanosta

Euroopan komissio käynnisti tänä vuonna ECVET Expert -toiminnon tukemaan sitä, miten järjestelmää viedään käytäntöön kansallisesti. Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastaa CIMO yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Suomessa eksperttejä on 13, jotka ovat ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan ja liikkuvuuden asiantuntijoita. Heillä on kokemusta muun muassa FINECVET- ja Leonardo da Vinci -hankkeista.

Ekspertit tiedottavat järjestelmästä sekä neuvovat, kuinka järjestelmän testaamisessa ja sen työkalujen kehittämisessä voidaan hyödyntää Leonardo da Vinci -ohjelmaa. He järjestävät alueillaan tiedotustilaisuuksia, ja esimerkiksi oppilaitokset voivat kutsua heitä omiin tilaisuuksiinsa.

”Monet eksperteistä ovatkin jo käyneet oppilaitoksissa ja työelämäjärjestöissä markkinoimassa ECVETiä”, vastaava asiantuntija Leena-Maija Talikka CIMOsta kertoi.

Lisätietoja ECVETistä Suomessa

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET)

FINECVET-pilottihankkeen verkkosivut

ECVET Expert-toiminta Suomessa

(28.9.2012 JJ)