Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.03.2017

Euroopan komissio kerää palautetta Erasmus+ -ohjelmakauden puolivälissä

Euroopan komissio on käynnistänyt avoimen julkisen kuulemisen Erasmus+ -ohjelman ja sitä edeltäneiden ohjelmien toimeenpanosta ja niistä saaduista kokemuksista. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään Erasmus+ -ohjelman kehittämisessä ja vuonna 2021 alkavan uuden ohjelmakauden suunnittelussa.

Julkinen kuuleminen liittyy väliarviointiin, joka koskee kaikkia EU:n koulutus-, nuoriso ja urheiluohjelman Erasmus+ puitteissa toteutettuja toimia. Lisäksi kuuleminen tukee myös vuosina 2007–2013 täytäntöön pantujen EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmien jälkiarviointia.

- Erasmus+ -ohjelma on ollut 3 vuotta käynnissä. Nyt ohjelmakauden puolivälissä tehtävän väliarvioinnin tuloksia käytetään kahteen tarkoitukseen: vuonna 2021 alkavan uuden ohjelmakauden suunnitteluun samoin kuin siihen mitä jatkokehitystä ohjelmassa voidaan tehdä sen jäljellä olevalle ohjelmakaudelle, kertoo Opetushallituksen Oppilaitosten, nuorison ja kulttuurin kansainvälistymispalvelut -yksikön päällikkö Mikko Nupponen.

Kaikille avoin julkinen palautteen kerääminen on tärkeä osa Erasmus+ -ohjelman onnistumisen mittaamista ja sen mahdollisia tulevia muutoksia. Laajan kansalaispalautteen kerääminen koetaan tärkeäksi ja se antaa myös painoarvoa neuvoteltaessa uutta ohjelmakautta.

- Suomessa Erasmus+ -ohjelmaa on hyödynnetty erinomaisen hyvin ja senkin vuoksi suomalaisten mielipiteellä on usein vaikutusta asiaan, kannustaa Nupponen osallistumaan.

Kuuleminen jatkuu toukokuulle asti

Kuuleminen tapahtuu verkkokyselyn kautta. Osallistua voi toukokuuhun 2017 asti. Kyselyyn voi vastata yksityishenkilönä tai organisaation puolesta. Erityisesti vastauksia toivotaan nuorilta, opiskelijoilta, opettajilta, nuorisotyöntekijöiltä, urheilu- ja liikuntakentältä sekä ohjelmaan osallistuvilta organisaatioilta ja näiden henkilöstöltä.

Tulokset julkaistaan raporttina myöhemmin vuonna 2017. Samanaikaisesti ohjelmaa arvioidaan siihen osallistuvissa valtioissa ja käynnissä on myös ulkopuolisia arvioita.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 2014–2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa eurooppalaista nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella. Lisäksi Erasmus+ tarjoaa yli 125 000 oppilaitokselle ja organisaatiolle mahdollisuuden tehdä eurooppalaista yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisätietoa