Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.01.2012

EuroApprenticeship-verkosto tukee ja motivoi yrityksiä oppisopimusopiskelijoiden vaihtoihin

EuroApprenticeship-verkosto on perustettu edistämään oppisopimuskoulutuksessa olevien liikkuvuutta ja kansainvälistymistä. Verkosto järjesti Brysselissä Peer Learning -seminaarin, jonka aiheena oli kuinka yritykset voivat hyötyä oppisopimusopiskelijoiden kansainvälisestä vaihdosta ja kuinka koulutuksen järjestäjät voivat parhaiten motivoida ja tukea siinä yrityksiä.

EuroApprenticeship-verkosto

Komission rahoittama verkosto on perustettu edistämään oppisopimuskoulutuksessa olevien liikkuvuutta ja kansainvälistymistä. Verkostossa on tällä hetkellä jo yli 180 jäsentä, joista 40 osallistui EuroApprenticeship Peer learning -seminaariin.

EuroApprenticeship-verkoston tavoitteena on tukea koulutuksenjärjestäjiä ja auttaa luomaan kestäviä eurooppalaisia toimintatapoja, joiden avulla voidaan osoittaa kansainvälisistä vaihdoista saatavaa lisäarvoa yrityksille. Verkosto haluaa luoda johdonmukaisen laatujärjestelmän ja tarjota ulkomaanjaksojen hyväksilukuun sopivia menetelmiä ja työkaluja. Lisäksi kokeneet yritykset ja oppisopimustoimistot tukevat verkoston uusia toimijoita.

EuroApprenticeship-verkostoa koordinoi ranskalainen ns. käsityöammattien kamari (APCMA - Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat). Suomesta toiminnassa ovat mukana Helsingin kaupungin oppisopimustoimisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Suomen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry.

Seminaariin osallistuivat Sari Turunen-Zwinger Helsingin kaupungin oppisopimustoimistosta ja Kristiina Tuori-Nyman Keudasta. Lisäksi seminaarissa oli myös LLP-ohjelman kansallisten toimistojen henkilökuntaa mm. Suomesta ja Ranskasta. CIMO seuraa verkoston toimintaa.

Ryhmäkuva EuroApprenticeship-verkoston järjestämästä Peer learning -seminaarista. Kuva: EuroApprenticeship-hanke.

Kuulumisia EuroApprenticeship Peer learning -seminaarista

Euroopan komission tervehdyksen seminaariin toi johtaja Allison Crabb, joka painotti että yritysten mukaan ottaminen tutkintojen viitekehyksen kehittämiseen (EQF) on olennaista. Yritykset eivät saa jäädä valmistelussa ulkopuolelle.

Crabb kertoi myös uudesta suunnitteilla olevasta Erasmus for All -ohjelmasta, johon tuodaan yhteen Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuoriso- sekä Urheilu-ohjelman toiminnot. Uuden ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja lisätä liikkuvuutta sekä liikkuvuuden laatua. Tämä näkyy ohjelman budjettiehdotuksessa. Allison Crabb korosti kuitenkin, että kysymyksessä on vasta komission esitys uudeksi ohjelmaksi.

Keskeisessä asemassa Allison Crabbin mielestä ovat ns. pehmeät taidot (soft skills), jotka vastaavat nykyisen Elinikäisen oppimisen ohjelman avaintaitoja. Nämä taidot ovat yhä tärkeämpiä muuttuvassa työelämässä.

Oppilaitosten ja yritysten verkostoituminen toiminnan edellytys

Allison Crabb toivoi vahvempaa, suoraa verkostoitumista yritysten ja välittävien organisaatioiden välille, joka toisi myös oppimistulosten siirron ECVET-järjestelmän avulla näkyvämmäksi.

Työpajoissa keskusteltiin paljon yritysten roolista: voisiko yritys olla vastaanottava ja lähettävä osapuoli, jolloin se voisi keskittyä yrityksessä tapahtuvaan koulutustoimintaan ja välittävät organisaatiot hoitaisivat hallinnolliset ja käytännön järjestelyt.

Keskusteluissa päädyttiin näkemykseen, jossa välittävää organisaatiota, erityisesti koulutuksen järjestäjää, tarvitaan liikkuvuushankkeiden käytännön toteutuksessa. Näin voitaisiin luonnollisella tavalla kytkeä tutkinnot ja yrityksissä tapahtuva oppiminen toisiinsa.

Seminaarin yhtenä keskusteluaiheena oli kuinka voitaisiin antaa tunnustusta yrityksille, jotka ovat hoitaneet vaihto-opiskelijoiden koulutustehtävän mallikelpoisesti tai lähettäneet työntekijöitään vaihtoon. Sari Turunen-Zwinger ehdotti, että tällainen voisi olla yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja kriteerit omaava tunnus. Se voitaisiin myöntää yritykselle, joka on osoittanut esimerkillistä toimintaa oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksojen hoitamisessa. Tunnus voisi toimia referenssinä muille opiskelijavaihtoja pohtiville yrityksille sekä viestinä asiakkaille ja työnhakijoille yrityksen aktiivisuudesta.

Lisätietoja

EuroApprenticeship –verkoston verkkosivut

Peer Learning Session: How to improve involvment of companies to better support mobility of apprentices? –seminaarin verkkosivu

[13.1.2012/LMT-TP]