Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

28.09.2016

EU tukee Euroopan ulkopuolisten maiden korkeakoulutuksen kehittämistä 131 miljoonalla eurolla

Komissio on myöntänyt Erasmus+ -rahoituksen 147 hankkeelle, joissa kehitetään korkeakoulutusta Euroopan ulkopuolisissa maissa. Hankkeista 14:ssa on mukana suomalainen korkeakoulu.

Komissioon saapuneet 736 hakemusta oli lähes puolitoista kertaa enemmän kuin viimevuotiset 515 hakemusta. Tukea myönnettiin 20 %:lle hakemuksista, viime vuonna osuus oli 27 %.

Suomalaiskorkeakoulut olivat ennätyksellisen aktiivisia tämän vuoden haussa osallistuessaan 69 hakemukseen joko koordinaattorina tai partnerina. Viime vuonna luku oli 35.

Kilpailu tuesta vaihteli alueittain

Eniten tuettiin Aasiaan (53), Latinalaiseen Amerikkaan (36) ja itäisten kumppanuusmaiden alueeseen (24) kohdistuvat hankkeita.

Tiukinta kilpailu oli itäisen naapuruusalueen, Länsi-Balkanin ja ensimmäistä kertaa mukana olleen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen osalta.

Aasiaan kohdistuvissa hankkeissa myöntöprosentti oli tänäkin vuonna korkea, 68 %. Huomioitavaa on, että tuettavien Aasia-hankkeiden määrä myös tuplaantui viime vuodesta.

Suomalaiskorkeakoulujen osallistuminen on erittäin hyvä tulos

Suomalaiskorkeakoulut ovat mukana 14:ssa eli lähes joka kymmenennessä rahoitetuista hankkeista. Näiden yhteen laskettu budjetti on 12,6 miljoona euroa, hankekohtainen tuki keskimäärin 905 000 euroa.

Suomalaisia on mukana itäisen ja eteläisen naapuruusalueen, Venäjän, Aasian, Keski-Aasian, Afrikan ja Etelä-Afrikan alueen hankkeissa. Erityisesti Aasian köyhimmillä alueilla kuten Vietnamissa, Laosissa, Kamputseassa, Bhutanissa ja Nepalissa rahoitettiin nyt suomalaisyhteistyötä. Korkeakoulut ovatkin mitä todennäköisimmin tutkineet viime vuoden korkeita hyväksymisprosentteja Aasian alueella.

5 hankkeista on suomalaisten koordinoimia:

  • Turun yliopiston Blended Vocational-Engineering-Industry Shared Learning Environment for Stream of Socially- and Technically-Competent Technicians and Engineers (Egypti) ja Development of Energy Education in the Mekong area
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun Developing Social Rehabilitation through Education (Kosovo ja Venäjä)
  • Turun ammattikorkeakoulun Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (Vietnam)
  • Aalto-yliopiston Promoting Energy Efficient Lighting Education in Nepal and Bhutan

Partnereina ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Savonian ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto (2 hankkeessa) ja Tampereen yliopisto (3 hankkeessa).

Joidenkin hankkeiden kohdalla näkyy selkeä jatkumo suomalaisiin korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmiin. Esimerkiksi Nepalissa yhteistyötä on rakennettu ensin North–South–South-ohjelman opiskelija- ja opettajavaihdoilla, myöhemmin HEI ICI -tuella, jonka jälkeen yhteistyötä on laajennettu Euroopan tasolle ja EU-ohjelmien piiriin.

Myös pohjoismaisessa vertailussa Suomi pärjäsi hyvin: Ruotsi ja Norja koordinoivat kumpikin kahta, Tanska yhtä hanketta.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmille jatkorahoitus

Komissio on päättänyt myös Erasmus Mundus -rahoituksesta yhteisille maisteriohjelmille. Hyväksyttyjen joukossa on kaksi Suomesta: MSc in European Forestry, jota Itä-Suomen yliopisto koordinoi, ja European Master in Clinical Linguistics, jossa Itä-Suomen yliopisto on mukana partnerina. Ohjelmat ovat olleet Mundus-rahoituksen piirissä vuodesta 2005 eli ohjelman alusta asti.

Suomalaisväritteiset hankkeet 2016 (xls)

Rahoitettavat hankkeet EACEAn sivuilla | CIMOn sivuilla

Erasmus Mundus -tulokset EACEAn sivuilla

Lue lisää

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeista

Erasmus Mundus yhteisistä maisteriohjelmista

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyörahoituksen kutistuminen kovensi kilpailua Erasmus+ -hanketuesta (11.4.2016)

(28.9.2016 / AS)