Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.09.2015

EU tukee Euroopan ulkopuolisten maiden korkeakoulutuksen kehittämistä 122 miljoonaa eurolla

Suomalaiset menestyivät ensimmäisessä Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeiden haussa. Ohjelmasta rahoitetaan 140 hanketta, joista 12:ssa on mukana suomalaiskorkeakoulu.

Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) kapasiteetinvahvistamishankkeissa rahoitetaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulujen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on korkeakoulutuksen kehittäminen ja uudistaminen kumppanimaissa.

Hakemuksia tuli kaikkiaan 515, näistä 35:ssä oli mukana suomalaiskorkeakoulu.

Suomalaisten koordinoimia hankkeita rahoitetaan 4:

  • Helsingin yliopiston Ukrainaan ja Venäjään kohdistuva Adaptive Learning Environment for Competence in Economic and Societal Impacts of Local Weather, Air Quality and Climate
  • Lappeenrannan teknillisen yliopiston Joint Programs and Framework for Doctoral Education in Software Engineering, kumppanimaina Jordania ja Venäjä
  • Turun yliopiston Supporting Entrepreneurial Development in the Field of IT in Vietnamese HEIs, kohdemaana Vietnam
  • Turun ammattikorkeakoulun Indonesiaan kohdistuva Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices.

Partnereina tukea saavissa hankkeissa mukana ovat Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu (2), Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Suomalaisia on mukana itäiseen ja eteläiseen naapuruusalueeseen, Venäjään*, Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Etelä-Afrikkaan kohdistuvissa hankkeissa.

Kilpailu tuesta vaihteli suuresti alueittain: tiukinta se oli itäisen naapuruusalueen ja Venäjään kohdistuvissa hankkeissa, kun taas yllättäen Aasiaan kohdistuvissa hankkeissa hyväksymisprosentti oli erittäin korkea, 75 %, samoin Etelä-Afrikkaan, 80 %. Iranin, Irakin ja Jemenin osalta kilpailua ei ollut lainkaan.

Hakemusten määrä oli suhteellisen alhainen ottaen huomioon, että mukana oli laaja maantieteellinen alue verrattuna aiempaan, EU:n naapuruusalueeseen keskittyneeseen Tempus-ohjelmaan (1990–2013), jonka toimintoja kapasiteetinvahvistamishankkeet jatkavat.

Lukumääräisesti eniten tuettavia hankkeita kohdistuu eteläisen Välimeren alueelle, Aasiaan, Keski-Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Kumppanimaista eniten edustettuna valituissa hankkeissa olivat Jordania (16), Venäjä (13), Kazakstan (13) ja Vietnam (11).

EU:n naapurustoon kohdistuvissa hankkeissa haettavissa oli myös lisätukea liikkuvuudelle: tämä nk. Special Mobility Component -tuki myönnettiin yhteensä 6 hankkeelle.

Ohjelmamaista aktiivisimpia osallistujia rahoitettavissa hankkeissa ovat Espanja (68), Italia (53) ja Saksa (49). Pohjoismaista aktiivisin on Ruotsi (21), jota seuraavat Suomi (12), Tanska (7) Norja (3) ja Islanti (1).

*) Venäjään kohdistuvien hankkeiden osalta voimassa on EU-pakotteisiin perustuva rajoitus, että mukana tulee olla joku toinenkin kumppanimaa. Suomalaisia oli mukana 3 Venäjään kohdistuvassa hankkeessa, joissa Venäjän lisäksi kumppanimaina mukana olivat Ukraina, Kiina ja Jordania.

Alue Hakemukset Rahoitettavat hankkeet (osuus hakemuksista)
Länsi-Balkan (Region 1) 65 15 (23 %)
Itäiset kumppanimaat (Region 2) 169 23 (14 %)
Välimeren etelänpuoleiset maat (Region 3) 143 40 (28 %)
Venäjän federaatio (Region 4) 57 13 (23 %)
Aasia (Region 6) 36 27 (75 %)
Keski-Aasia (Region 7) 80 23 (29 %)
Latinalainen Amerikka (Region 8) 64 19 (30 %)
Iran, Irak, Jemen (Region 9) 2 2 (100 %)
Etelä-Afrikka
(Region 10)
5 4 (80 %)
Yhteensä
515140 (27 %)

Lue lisää

Rahoitettavat hankkeet EACEAn sivuilla | CIMOn sivuilla

Erasmus+ korkeakoulutukselle | kapasiteetinvahvistamishankkeet

(24.9.2015 / SP)