Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.11.2014

EU:n Venäjä-pakotteet näkyvät Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeissa

Euroopan komissio on täsmentänyt Erasmus+ -kapasiteetinhankkeita koskevia Venäjä-pakotteitaan. Venäjä voi olla mukana vain hankkeissa, jossa mukana on myös toinen kumppanimaa.

Venäläinen korkeakoulu ei voi myöskään toimia koordinaattorin roolissa, vaan vain partnerina. Aiemman, alustavan linjauksen mukaan Venäjä oli rajattu kokonaan pois kapasiteetinvahvistamishankkeista. Rajoitteet koskevat nyt käynnissä olevaa hakukierrosta. EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden kiristäminen tai höllentäminen voi jatkossakin heijastua myös Erasmus+ -ohjelmaan.

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeissa kehitetään kumppanimaiden korkeakoulutusta. Toiminto jatkaa Tempus-ohjelman (1990–2013) hanketyyppejä. Kapasiteetinvahvistamishankkeet kattavat EU:n eteläisen ja itäisen naapuruusalueen maat, Venäjän, Länsi-Balkanin, Keski-Aasian maat, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maita sekä Etelä-Afrikan, Iranin, Irakin ja Jemenin.

Venäjä on ollut Suomelle Tempus-ohjelmassa selvästi suosituin ja tärkein kumppanimaa. Suomalaisten osallistuminen on ollut merkittävää myös koko ohjelmatasolla: suomalaiset ovat olleet mukana lähes 20 %:ssa kaikista Venäjään kohdistuvista hankkeista.

Lue lisää

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeista
CIMOn verkkopalvelusta | EACEAn sivuilta (englanniksi)

(4.11.2014 / SP)