Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.02.2010

Tiedotusvälineille 22.2.2010

EU-tukea taiteilijaidentiteetin tutkimiselle ja residenssivaihtojen kehittämiselle

EU:n Kulttuuri-ohjelma tukee tänä vuonna kahta Suomesta koordinoitua yhteistyöhanketta. Kuvataideakatemian jatkokoulutusosaston vetämässä hankkeessa tutkitaan muuttunutta taiteilijaidentiteettiä. Taiteilijaresidenssi HIAP tekee verkostoyhteistyötä neljän muun pohjoiseurooppalaisen taiteilijaresidenssin kanssa taiteilijavierailujen monipuolistamiseksi. Lisäksi suomalaisia on mukana kymmenessä muualta koordinoidussa hankkeessa, joiden teemoja ovat mm. ekologinen ympäristötaide, ITE-taide sekä uusi sirkus.

Kuvataideakatemian hankkeeseen osallistuvat myös Valtion taidemuseon kehittämis- ja yhteiskuntasuhdeyksikkö KEHYS sekä Leedsin ja Göteborgin yliopistot, Henry Moore -instituutti Leedsissä ja Göteborgin taidehalli. Hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan seminaarien, julkaisujen ja näyttelyiden avulla muutosta, joka taiteilijaidentiteetissä on tapahtunut 1800-luvulta tähän päivään tultaessa. Samalla vahvistetaan kuvataiteellisen tutkimuksen asemaa ja tarkastellaan taiteilijan roolia tutkijana.

HIAP ry:n hankkeessa tuetaan erityisesti itäisen Euroopan kuvataiteen nousevia ammattilaisia. Residensseissä vierailevat taiteilijat saavat tuotantotukea, joka auttaa teoksen työstämisessä ideasta valmiiksi taideteokseksi. He työskentelevät ja luovat kansainvälisiä kontakteja dynaamisessa ympäristössä, joka mm. opettaa kriittistä vuoropuhelua ja itsearviointia. Residenssivaihtojen oheistapahtumina järjestetään työpajoja, luentoja ja näyttelyitä. Yhteistyössä ovat mukana suomalaisen vetäjän lisäksi norjalainen Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen, ruotsalainen Baltic Art Centre, tanskalainen Fabrikken for Kunst og Design ja irlantilainen Temple Bar Gallery and Studios.

EU-tuki kattaa puolet yhteistyöhankkeiden kokonaisbudjeteista. Taiteilijaidentiteetin tutkimiselle myönnettiin reilut 160 500 euroa ja residenssivaihtojen monipuolistamiselle 200 000 euroa. Kaikkiaan EU tukee tänä vuonna lähes 120 eurooppalaista kulttuuriyhteistyöhanketta 36 miljoonalla eurolla. Yli 3,6 miljoonaa euroa osuu hankkeille, joissa on mukana suomalaisia osapuolia. EU:n Kulttuuri-ohjelman suomalaisena yhteyspisteenä toimii Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Lisätietoja:

Kulttuurin yhteyspiste, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

vastaava asiantuntija Silja Hakulinen, p. 0207 868 509

ohjelmakoordinaattori Hanna Hietaluoma-Hanin, p. 0207 868 540

ccp@cimo.fi

www.cimo.fi/kulttuuri-ohjelma

Euroopan unionin kulttuurin puiteohjelma vuosille 2007–2013 on nimeltään KULTTUURI. Ohjelma on tarkoitettu taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatioille ja siitä myönnetään tukea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuurialan hankkeille vuosittaisten hakukierrosten kautta. Kulttuuri-ohjelman koko seitsenvuotisen ohjelmakauden budjetti on yli 400 miljoonaa euroa.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on vuonna 1991 perustettu opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin Kulttuuri- sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.