Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.04.2016

Euroopan komissio tukee Erasmus+ -ohjelman erillishaussa syrjinnän ehkäisemistä ja maahanmuuttajien kotoutumista

Euroopan komissio avasi 15.3.2016 Erasmus+ -ohjelman hakukierroksen, josta tuettavissa koulutus- ja nuorisoalan hankkeissa on tavoitteena kehittää ja levittää syrjinnän ehkäisemistä edistäviä hyviä käytäntöjä.

Haku pohjaa 17. maaliskuuta 2015 annettuun ”Pariisin julistukseen”, ja sillä haetaan laajaa vaikuttavuutta. Haun kokonaisbudjetti Euroopan tasolla on 13 miljoonaa euroa, ja se päättyy 30/05/2016 klo 12:00 (CET/CEST, Brussels time). Koko Euroopassa rahoitetaan noin 20-30 hanketta.

Tämän nyt avatun erillishaun hankkeissa painopisteenä on väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäiseminen ja demokraattisten arvojen, perusoikeuksien, kulttuurien välisen ymmärtämyksen ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Haussa painotetaan myös muita heikommassa asemassa olevien – myös maahanmuuttajataustaisten – oppijoiden osallisuuden edistämistä ja syrjivien käytäntöjen ehkäisemistä ja torjumista.

Hankkeisiin on lisäksi sisällytettävä muitakin teemoja kuten esimerkiksi juuri saapuneiden maahanmuuttajien aiempien opintojen tunnustaminen ja kielitaidon parantaminen opintoja varten sekä keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen edistäminen erilaisen etnisen tai uskonnollisen taustan omaavien ihmisten kesken. Muita tämän erillishaun teemoja ovat muun muassa lasten, nuorten, nuorisotyöntekijöiden ja opetushenkilöstön kriittisen ajattelun ja verkko- ja medialukutaidon edistäminen sekä kaikkinaisen syrjinnän ja erottelun ehkäiseminen ja torjuminen koulutuksessa.

Tuettavissa hankkeissa voi esimerkiksi verkostoitua, järjestää seminaareja ja konferensseja, tuottaa opetusmateriaaleja ja kouluttaa henkilöstöä.

Tukikelpoisia hakijoita ovat Pariisin julistuksen kattamilla koulutus- ja nuorisotoiminta-aloilla toimivat julkiset ja yksityiset organisaatiot kuten esimerkiksi koulutuslaitokset ja muut opetuksen tarjoajat, koulutuksesta ja nuorisotoiminnasta kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla vastaavat julkiset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset, ohjaus- ja tunnustamiskeskukset, kansainväliset järjestöt sekä myös yksityiset yritykset.

Infotilaisuuksia Erasmus+ -erillishausta kiinnostuneille:

  • Euroopan komission toimeenpanovirasto (EACEA) järjestää hakua koskevan neuvontatilaisuuden 18.4.2016 Brysselissä. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa (web stream). Lisätietoja ja ilmoittautumiset hakuinfoon komission verkkosivuilla.
  • CIMO järjestää hausta kiinnostuneille 22.4. klo 9.30 12 info- ja verkostoitumistilaisuuden. Tilaisuuteen mahtuu 40 ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2016. Ilmoittautumislomake verkossa.

Lisätietoja:

  • Erillishaku: Toimialajohtaja Mikko Nupponen, puh. 050 553 9219
  • CIMOn info- ja verkostoitumistilaisuus: Ohjelma-asiantuntija Paula Tyrväinen, puh. 0295 338 615


Hakuohjeet ja -materiaalit EACEAn verkkopalvelussa
Pariisin julistus 17.3.2015
Erasmus+ -ohjelma
Erasmus+ -hanketietokanta
Erasmus+ helping refugees through higher education

(AK & PT/1.4.2016)