Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.02.2018

Erasmus+ Youth in Action -ohjelman vuoden 2017 viimeisen hakukierroksen hanketuet ovat myönnetty

Yhteensä tukea myönnettiin 37 hankkeelle 914 513,40 euroa. Hakukierros oli samalla viimeinen, jossa myönnettiin rahoitusta Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun sen vanhassa muodossa.

EVS-nimi on jäämässä historiaan, sillä sen korvaa 1.1.2018 alkaen vapaaehtoispalvelu (Erasmus+ Volunteering Activites). Tämä on siirtymävaiheessa rahoitettava toimintotyyppi, sillä EU-rahoitteinen vapaaehtoistyö on siirtymässä Erasmus+ -ohjelman alta osaksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja.

4.10.2017 päättyneen hakukierroksen tuetuissa nuorisovaihdoissa näkyivät hienosti Erasmus+ -ohjelman tavoitteiden mukaisesti kaiken maailman nuoret. Tukea saivat esimerkiksi Saarijärven Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry nuorisovaihtoon Italian vertaisryhmän kanssa sekä neljän maan Tourette-nuorten yhteinen nuorisovaihto. Yksi tuetuista hankkeista oli salolaisen Ihme ja Kumma Tuki ry:nWant to stay up late, too! -nuorisovaihto, joka toteutuu yhteistyössä isobritannialaisen kumppanin kanssa kesäkuussa 2018.

- Kehitysvammaisilla nuorilla on oikeus olla tasavertaisia muiden nuorten kanssa. Tavoitteemme on näyttää esimerkkiä ja innostaa muita varsinaissuomalaisia vastaavia organisaatioita hyödyntämään Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksia, kertoo hankkeen edustaja Teija Aartola-Jalonen.

On tärkeää, että myös oppimisvaikeuksia kokevat nuoret on otettu mukaan kansainväliseen toimintaan. Kansainväliset kokemukset voivat olla elämää mullistavia.

- Tämä on monelle nuorelle ensimmäinen kerta, kun he ovat lentokoneessa, tapaavat vieraskielisiä ihmisiä tai ovat näin pitkään ulkomailla. Kokemus siitä, että tapaa englantilaisia nuoria ja pärjää vieraalla maalla on nuorille merkittävä, arvioi Aartola-Jalonen.

Hakukierroksella jaettiin tukea Eurooppalaiseen vapaaehtoispalvelun ja nuorisovaihtojen lisäksi nuorten parissa toimivien ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen.

Eurooppalaista nuorisoaloitetta hyödynnetään heikosti

Eurooppalaisia nuorisoaloitteita ei tuettu hakukierroksella ainuttakaan. Ohjelmakauden alusta vuodesta 2014 lähtien on tuettu vain yksi Eurooppalainen nuorisoaloite. Hankemuoto on suunnattu 13-30 vuotiaiden nuorten ryhmille vähintään kahdesta ohjelmamaasta. Nuorisoaloitteiden tarkoituksena on saada aikaan positiivisia muutoksia asioissa, jotka nuoret kokevat tärkeiksi. Rahoitusta myönnetään esimerkiksi ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen vaikuttamiseen, tai toimiin jonkin puolesta tai jotakin vastaan.

Nuorisosektorin hakemuksissa näkyy jonkin verran kouluja ja oppilaitoksia hakijoina, kumppaneina tai vastaanottavina tahoina. Nuorisovaihto tai muu toiminta ei voi kuitenkaan olla formaaliin koulutyöhön liittyvää vaan esimerkiksi nuorten vapaa-aikaan ja kouluissa tehtävään nuorisotyöhön liittyvää.

Vuoden 2017 viimeisellä hakukierroksella vastaanotettiin yhteensä 85 hakemusta. Tukea haettiin yhteensä 2 583 355,89 euroa ja hankkeiden hyväksymisprosentti oli 44,7%. Vuoden 2017 kolmella hakukierroksella hanketukea oli jaossa yhteensä 4 077 684.00€. Vuonna 2018 määrä pysyy samansuuntaisena.

Lisätietoa