Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

10.09.2015


Kuvassa vasemmalta: Kari Sjöholm, Georg Henrik Wrede ja Mauri Uusilehto

Erasmus+ tarjoaa välineitä uuden nuorisolain toteutukseen

CIMO järjesti yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Kuntamarkkinoilla 9.9.2015 tilaisuuden aiheesta Uusi nuorisolaki ja nuorten kuuleminen. Tilaisuuden isännöi Kuntaliiton erityisasiantuntija Kari Sjöholm.

”Toimintaympäristössä on tapahtunut paljon asioita, jotka puoltavat lain uudistamista”, kuvasi Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön johtaja Georg Henrik Wrede lakiuudistuksen tarvetta. Nuorisolain uudistamisen tavoitteena onkin ajantasaistaa lain sisältö vastaamaan nuorisotyön tämän hetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita. ”Laki sisältää asioita, jotka koskevat esimerkiksi järjestöjen avustuksia ja osaamiskeskuksia”, kuvasi Wrede. Etsivä nuorisotyö kirjattiin uutena asiana lakiin vuonna 2010. ”Myös tämän toteutumista on myös tarpeellista arvioida”, listasi hän viranomaistiedonvaihdon ja monialaisen yhteistyötyön ohella esimerkkinä toimintaympäristön muutoksista.

Nuorisotyö- ja politiikka tulevat jatkossakin kuulumaan kuntien vastuulle. Wrede kuvasi kuitenkin haasteelliseksi säätää nuorten palveluista ja kuntien vastuista tilanteessa, jossa väestö keskittyy entistä enemmän suuriin kaupunkeihin ja alueellisiin keskuksiin. Uuden nuorisolain tavoite nuorten oikeuksien turvaamiseksi on kuitenkin selvä. Keinot ja toteutus jätetään monilta osin kuitenkin kuntien harkintaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Toteuttaakseen laissa määritellyt tavoitteet kuten nuorten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen, kuntien tulee tarpeen mukaan tehdä myös yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Nuorille ja nuorisotyöntekijöille on tarjottu monia erilaisia tapoja osallistua lain valmisteluun ja kommentointiin. Uudella lailla halutaan myös antaa oikeita mahdollisuuksia vaikuttaa ja välttää näennäistä vaikuttamista, joka johtaa monesti prosessien puuroutumiseen. ”Kun kysytään lasten ja nuorten mielipiteitä tulisi miettiä, mitä oikeasti halutaan tietää”, painotti Wrede. Tavoite on, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta.

”Jos on halukkuutta, on välineitä”

Erasmus+ tarjoaa kuntien nuorisotyöhön monenlaisia työkaluja. ”Meidän näkökulmasta se voi tukea nuorten hankkeita, auttaa oppimaan tekemällä ja edesauttaa nuorten kasvua”, linjasi CIMOn vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto puheenvuorossaan. Ohjelma tarjoaa nuorille monenlaisia mahdollisuuksia opiskeluun tai oppimiseen ulkomailla oli tämä sitten työharjoittelun, vapaaehtoispalvelun tai nuorisovaihdon kautta. Se myös auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

”Erasmus+ voi toimia lisäresurssina nuorisovaltuustojen toimintaan ja se voi tarjota myös mahdollisuuksia kehittää nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia. Lisäksi se tarjoaa työkaluja nuorisotyöntekijöiden koulutukseen sekä hyvien kokemusten vaihtoon ja jakamiseen”, kuvasi Uusilehto ohjelman mahdollisuuksia tukea uuden nuorisolain toteutumista. ”Jos on halukkuutta, on välineitä”.

Lisätietoa:

[10.9.2015 / IN]