Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.02.2018

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeisiin haettu ennätysmäärä rahoitusta

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ liikkuvuushankkeiden hakukierros päättyi 1.2.2018 ja hankkeiden arviointi on alkamassa. Erasmus+ ohjelman budjetti on kasvanut ja ammatillisen koulutuksen liikkuvuuteen on tänä vuonna jaossa 6 miljoonaa euroa, mikä on yli 700 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Sen lisäksi jaetaan strategisiin kumppanuushankkeisiin noin 2 miljoonaa euroa.

Uutta liikkuvuushankkeissa on ErasmusPro -toiminto, jolla tuetaan yli 3 kuukauden pituisia työssäoppimisjaksoja. Näillä pitkäkestoisilla ulkomaanjaksoilla halutaan parantaa ammattikoulutuksen laatua, lisätä koulutuksen vetovoimaisuutta sekä edistää opiskelijoiden työllistymistä.

Mukana uusia toimijoita

Liikkuvuusrahoitusta haettiin yhteensä yli 4 800 opiskelijalle ja henkilöstön edustajalle. Haettujen budjettien vaihteluväli oli 21 000 – 620 000 euroa. Haettu kokonaisbudjetti nousi viime vuoteen verrattuna miljoona euroa saavuttaen nyt 8,5 miljoonaa euroa.

Hakukierroksen infoissa pyrittiin erityisesti tavoittamaan koulutuksen järjestäjiä, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta liikkuvuushankkeista. Tänä vuonna hakijoiden ja verkostokumppanien joukossa olikin useita ammatillisen koulutuksen organisaatioita, joilla ei ole ollut aiemmin Erasmus+ liikkuvuushankkeita.
Erasmus+ ohjelman liikkuvuusrahoituksella tuetaan kaikkia eri ikäisten ja eri tavoin ammatillista tutkintoa suorittavien ja vastavalmistuneiden liikkuvuusjaksoja. Oppilaitosten opettajat, opinto-ohjaajat, oppilaitosten johto ja muu henkilöstö voi osallistua liikkuvuushankkeisiin. Myös oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekevät työelämän edustajat voivat osallistua ulkomaajaksoille.

Lähes sata ammatillisen koulutuksen toimijaa mukana

Kaikkiaan hakukierrokseen osallistui 95 suomalaista ammatillisen koulutukseen toimijaa yhteensä 50 hankehakemuksen kautta. Liikkuvuushanketta voi hakea joko yhdelle organisaatiolle tai verkostolle, joka voi muodostua esim. alakohtaisesi tai alueellisesti. Verkostojen suosio on pysynyt Suomessa korkealla ja tälläkin kertaa hakijoiden joukossa oli seitsemän eri kokoista verkostoa. Pienin verkosto muodostui kolmesta toimijasta, mikä onkin ohjelman määrittelemä minimimäärä, kun taas suurimmassa verkostokumppaneita on kahdeksan.

Pitkää liikkuvuuskokemusta ja laadukasta toimintaa osoittavat toimijat ovat voineet vuodesta 2015 lähtien hakea Erasmus+ ohjelmassa akkreditointia. Nämä akkreditoidut organisaatiot tai verkostot voivat hakea liikkuvuusapurahoja vuosittain kevennetyin hakumenettelyin. Hakukierroksella 2018 ensimmäistä kertaa yli puolet hakemuksista eli 27 saapui akkreditoiduilta toimijoilta. Ilman akkreditointia saapuneet 23 hankehakemusta käyvät läpi tarkemman arvioinnin, jossa kaksi ulkopuolista arvioijaa arvioi hakemuksen laadullisin perustein.

Erasmus+ mahdollistaa ammatillisia opiskelijoita ja oppisopimusopiskelijoita jopa vuodeksi ulkomaille

Tällä hakukierroksella kannustettiin erityisesti opiskelijoita pitkäkestoisille ErasmusPro liikkuvuusjaksoille, joiden pituus voi vaihdella kolmesta kuukaudesta peräti yhteen vuoteen. Ensimmäistä kertaa haettavana olevia ErasmusPro pitkiä liikkuvuuksia haettiin yhteensä 147 kappaletta. Jaksoja tuetaan erityisvalmisteluin.

Ulkomailla tapahtuva pitkäkestoinen työharjoittelu nähdään tavoittelemisen arvoisena, koska opiskelija voi paitsi kehittää työtehtäviin liittyviä taitojaan, myös perehtyä vahvasti kyseiseen vieraaseen kieleen, kulttuuriin ja työympäristöön, ja näin parantaa työllistyvyyttään.

ErasmusPro jaksoista saadaan arvokasta tietoa siihen, kuinka Suomessa (ja muissakin EU-maissa) tulisi kehittää ammatillisen koulutuksen käytänteitä mahdollistamaan pitkäkestoista liikkuvuutta osana ammatillista ja oppisopimuskoulutusta yhä paremmin ja sujuvammin.

Lisätietoa:

Liikkuvuushankkeiden hakemusten arviointiprosessi on käynnistymässä ja liikkuvuushakukierroksen tulokset tiedotetaan hakijoille toukokuussa. Hyväksyttyjen hankkeiden sopimuskausi alkaa kesäkuussa ja hankkeet ovat kaksivuotisia. Hankkeiden koordinaattoreille järjestetään aloituskoulutus syyskuun alussa.
Lista hyväksytyistä hankkeista julkaistaan verkkosivulla http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulutukselle/tuloksia