Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

30.05.2016

Erasmus+ -tukea korkeakouluille 672 globaaliin vaihtoon

Eniten vaihtoja myönnettiin EU:n eteläiselle naapuruusalueelle ja Länsi-Balkanin maihin, molemmissa osallistujien määrä nousee yli sadan. Ensimmäistä kertaa mukana olivat kaikki Afrikan maat sekä Karibian ja Tyynenmeren alueet.

Erasmus+ globaalilla liikkuvuudella tarkoitetaan korkeakoulujen opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa. Ensimmäinen haku järjestettiin 2015.

Nyt tukea myönnettiin yhteensä 672 vaihtoon 2 305 275euroa, kaikkiaan 17 korkeakoululle ja 4 konsortiolle.

Tukea haettiin 5,8 miljoonan euron edestä, lähes saman verran kuin viime vuonna, vaikka saapuneiden hakemusten määrä olikin viimevuotista pienempi.

Valinnat perustuvat maakohtaisille hakemuksille tehtävälle laatuarvioinnille. CIMO myöntää rahoituksen sekä Suomesta vaihtoihin lähteville että tänne vaihtoihin saapuville henkilöille.

Globaalin liikkuvuuden tuki on korvamerkitty 11 eri maantieteellisen alueen kesken. Jako pohjaa EU:n ulkosuhderahoitukseen, josta myös Erasmus+ -ohjelman globaali liikkuvuus rahoitetaan. Kelpoiset kumppanimaat kattavat lähes kaikki maat lukuun ottamatta Persianlahden teollistuneita valtioita sekä Irania, Irakia ja Jemeniä. Painopiste on EU:n naapurustossa.

Kysyntä ja tarjonta vaihtelivat jälleen suuresti alueittain. EU:n eteläisen ja itäisen naapurialueen aluetta koskevaa tukea jäi jakamatta vielä 220 000 euroa. Tuki tulee uudestaan haettavaksi seuraavassa haussa, joka päättyy 15.9.2016. Mm. Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden kohdalla rahoitusta taas haettiin moninkertainen määrä jaettavissa olevaan tukeen verrattuna.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alue oli mukana ensimmäistä alue oli mukana ensimmäistä kertaa. Tähän kohdistui Suomessa paljon odotuksia Ulkoministeriön rahoittaman korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelman North–South–Southin päätyttyä. Kun Pohjois-Afrikan maat ja Etelä-Afrikka olivat jo ennestään mukana, on nyt Afrikka kokonaisuudessaan kumppanimaiden joukossa. Tukea oli kuitenkin tarjolla niukalti, hieman alle 100 000 euroa. Tällä rahoituksella tullaan toteuttamaan 26 vaihtoa.

Samassa haussa oli jaossa 118 000 euroa Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuuden tukea lähtevään kandi- ja maisteritason opiskelijaliikkuvuuteen EU:n kehitysyhteistyörahoituksen kattamille aluille Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Keski-Aasiassa ja Afrikassa, joihin globaalin liikkuvuuden tukea ei saa käyttää. Lisärahoituksella mahdollistettiin opiskelijaliikkuvuus Suomesta 27 opiskelijalle näihin haluttuihin kohdemaihin.

Valinnat alueittain ja korkeakouluittain

Lue lisää

Erasmus+ globaalista liikkuvuudesta

(30.5.2017 / SP)