Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.12.2015

Erasmus+ -tuella luodaan uusia toimintamalleja korkeakouluihin

Tulevaisuudessa opintosuoritusmerkinnät liikkuvat korkeakoulujen välillä sähköisesti, Euroopan eri maiden opiskelijoiden osaamista voidaan vertailla yhteismitallisin testein ja korkeakoulujen opetusta kehitetään malleilla, jotka on opittu eurooppalaisilta kollegoilta. Kehittämistyö rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta.

Erasmus+ -ohjelmassa on ollut mahdollista vuosien 2014–2015 aikana hakea tukea nk. innovatiivisille toimintamalleja tukeville hankkeille (Prospective Initiatives – Forward looking projects / European Policy Experimentations), joiden tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamalleja tai valmistella niiden toteuttamista.

Tukea on myönnetty laajoille verkostoille, jotka esim. tukevat Bolognan prosessin edistämistä, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja muuta koulutuksen uudistamista useassa Euroopan maassa. Suomalaiset organisaatiot ovat lähteneet aktiivisesti mukaan hankkeisiin hakijoina ja partnereina. Parhaillaan on käynnistymässä 2 tällaista hanketta, 1 suomalaisvetoinen hanke on aloittanut jo viime vuonna.

CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy:n koordinoiman, 2014 alkaneen EMREX-projektin tavoitteena on sähköistää opintosuoritustietojen vaihto korkeakoulujen välillä ja lisätä samalla ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukua. Mukana ovat lisäksi Tanska, Italia, Norja, Puola ja Ruotsi.

EMREX-järjestelmä tulee toteuttajien mukaan vähentämään opintosuoritusten kirjaamiseen ja hallinnointiin liittyvää työtä korkeakouluissa sekä väärennösten ja epäselvien opintokirjausten määrää lisäämällä kirjausten luotettavuutta ja tarkkuutta.

Tampereen yliopisto on yksi niistä 75 eurooppalaisesta korkeakoulusta, jotka osallistuvat laajaan opetussuunnitelmien kehittämishankkeeseen. CALOHEE-hankkeessa kehitetään moniulotteisia testejä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden osaamisen vertaamisen Euroopan alueella 5 eri alalla.

"Projektin myötä saamme lisää ymmärrystä opetussuunnitelmatyöhömme", professori Marja Kaunonen Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksiköstä kertoo. "Vaikka koulutuksia voidaan toteuttaa erilaisissa organisaatioissa ja eri sisällöillä, osaamista voidaan kuitenkin verrata sekä yleisten että alakohtaisesten kompetenssien avulla."

Itä-Suomen yliopisto
osallistuu joulukuussa käynnistyvään EFFECT-hankkeeseen (European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching). Kolmivuotinen hanke edistää eurooppalaisten yliopistojen opetuksen kehittämisen kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa. Hankkeessa laaditaan myös eurooppalaisen tason kehittämissuosituksia ja kehitetään toimivan yhteistyön malleja. Hankkeeseen osallistuu 12 partneria 8 maasta ja sitä koordinoi European University Association (EUA).

Erasmus+ -ohjelman avaintoimi 3 (Key Action 3) tukee monin tavoin koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Hankkeet ovat usein monivuotisia ja laajoja. Rahoitustaso vaihtelee vuosittain. Tukea hallinnoi Euroopan unionin Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA. Haku tapahtuu yleensä erillään muusta Erasmus+ -hausta.

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelmasta korkeakoulutukselle

Erasmus+ avaintoimi 3:sta ja mahdollisista hakuajoista (englanniksi)
A new Call on Implementing the Paris Declaration will be published soon
Second call on European policy experimentations in the fields of education, training and youth (KA3) will be published soon
EACEAn sivuilla

(16.12.2015 / OJ)