Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

01.09.2014

Erasmus+ -ohjelman yhteisissä maisteriohjelmissa mukana kaksi suomalaiskorkeakoulua

Ensimmäiset Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetettavat yhteiset maisteriohjelmat on valittu. Tukea saa kaikkiaan 11 ohjelmaa. Näistä kahdessa on mukana suomalaiskorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi.

Erasmus+ -ohjelman (2014–2020) yhteiset maisteriohjelmat ovat jatkoa Erasmus Mundus -ohjelman vastaavalle toiminnolle (2004–2013). Maisteriohjelmat suunnittelee ja toteuttaa korkeakoulujen yhteenliittymä eli konsortio, jossa on jäseniä vähintään 3 Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Konsortiossa voi lisäksi olla mukana korkeakouluja Euroopan ulkopuolelta. Opiskelijat suorittavat opintojaan vähintään 2 eri maassa. Valtaosa opiskelijoista tulee Euroopan ulkopuolelta.

Rahoitusta myönnettiin yhteisten maisteriohjelmien toteuttamiseen ja opiskelijoiden apurahoihin yhteensä 4 tai 5 vuodeksi.

Itä-Suomen yliopisto on mukana Colour in Science and Industry -maisteriohjelmassa, jota koordinoi ranskalainen Universite Jean Monnet. Konsortiossa on mukana korkeakoulut myös Høgskolen i Gjøvik (Norja) ja Universidad de Granada (Espanja). Ohjelma on saanut aiemmin Erasmus Mundus -rahoitusta.

Åbo Akademi on mukana Excellence in Analytical Chemistry -ohjelmassa, jota koordinoi Tartu Ulikool Virosta. Muut konsortiossa edustetut korkeakoulut ovat Uppsala Universitet (Ruotsi) ja Universite Lyon 1 Claude Bernard (Ranska).

Useampi yhteinen maisteriohjelmia saa tukea tulevina vuosina

Hakemuksia saapui nyt yhteensä 61, näistä 15 % saa tukea. Suomalaisia korkeakouluja oli hakemuksissa mukana yhteensä 5.

Ensimmäisellä hakukierroksella myönnetty tukipotti oli vielä vaatimaton, mutta rahoitus yhteisille maisteriohjelmille tulee kasvamaan huomattavasti. Tavoitteena on rahoittaa vuosina 2014–2020 yhteensä noin 350 yhteistä maisteriohjelmaa ja tarjota apurahoja 20 000 opiskelijalle.

===

Uutista on muokattu 21.11.2014: johdannossa aiemmin ilmoitettu 9 maisteriohjelmaa on päivitetty 11:ksi. Komissio on lisärahoituksen turvin myöntänyt tukea vielä 2 uudelle maisteriohjelmalle. Näissä 2 ohjelmassa ei ole mukana suomalaiskorkeakouluja.

Tulokset (pdf, englanniksi)

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelman yhteisistä maisteriohjelmista

(1.9.2014 / SP)