Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.10.2014

Erasmus+ -ohjelman hakukierros 2015 avattu

Uutista on muokattu 4.11.2014 kapasiteetinvahvistamishankkeiden Venäjä-pakotteiden osalta

Komissio on julkistanut vuoden 2015 hakuajat ja ohjelmaoppaan.

Korkeakoulutuksen osalta hakukierroksella kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Venäjä-pakotteet näkyvät kapasiteetinvahvistamishankkeissa

Kapasiteetinvahvistamishankkeissa kehitetään korkeakoulutusta Euroopan ulkopuolisissa kumppanimaissa. Kumppanimaiden määrä nousee huomattavasti verrattuna Tempus-ohjelmaan, jonka pohjalle uusi toiminto on rakentunut. Hakukierroksella jaetaan tukea 124 hankkeelle yhteensä 114 miljoonaa euroa. Kapasiteetinvahvistamishankkeet voivat jatkossa kohdistua EU:n naapuruusalueiden, Aasian, Keski-Aasian, Latinalaisen Amerikanmaihin sekä Iraniin, Irakiin, Jemeniin ja Etelä-Afrikkaan (maat alueilta 1–3 ja 6–10). Afrikan, Karibian ja Tyynenmerenvaltiot (alue 11) tulevat kuitenkin mukaan vasta 2016 (katso alueet tarkemmin Erasmus+ Programme Guide s. 24–26).

Euroopan komissio on täsmentänyt kapasiteetinvahvistamishankkeita koskevia Venäjä-pakotteitaan. Venäjä voi olla mukana vain hankkeissa, jossa mukana on myös toinen kumppanimaa.
Venäläinen korkeakoulu ei voi myöskään toimia koordinaattorin roolissa, vaan vain partnerina. Aiemman, alustavan linjauksen mukaan Venäjä oli rajattu kokonaan pois kapasiteetinvahvistamishankkeista.

Globaali liikkuvuus alkaa

Globaali liikkuvuus Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa on haettavana ensimmäistä kertaa. Tukea voi hakea opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin. Harjoittelijavaihdot käynnistyvät myöhemmin. Vuoden 2015 hakukierroksella Suomessa on haettavana globaalin liikkuvuuden apurahoja reilut 2,1 miljoonaa euroa, jolla voidaan toteuttaa 300–400 vaihtoa Suomen ja kumppanimaiden välillä. 80–90 % tuesta käytetään vaihtoihin kumppanimaista Suomeen, loput on varattu lähtevään liikkuvuuteen Suomesta kumppanimaihin. Globaalin liikkuvuuden tuki myönnetään laatuarvioinnin perusteella parhaimmille hankkeille.

Globaalin liikkuvuuden piirissä on valtaosa maailman maista (alueita 5, 9 ja 12 lukuun ottamatta), tosin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot (alue 11) tulevat mukaan vasta vuoden 2016 hakukierroksella (katso alueet tarkemmin Erasmus+ Programme Guide s. 24–26). Toisin kuin kapasiteetinvahvistamishankkeissa, Venäjä on mukana Erasmus+ -ohjelman globaalissa liikkuvuudessa.

Euroopan sisäisessä liikkuvuudessa tukea on jaettavana 10,2 miljoonaa euroa.

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat

Erasmus Mundus yhteisissä maisteriohjelmissa tällä hakukierroksella rahoituksen piiriin valitaan 18 uutta hanketta. Aiemmin rahoitetuille Erasmus Mundus -maisteriohjelmille tarkoitettua Quality Review -hakua ei enää järjestetä, vaan tämä toiminto päättyy. Sen sijaan rahoituskauden päättymisen jälkeen maisteriohjelma voi hakea ohjelmaan uutena hankkeena.

Strategiset kumppanuushankkeet

Kilpailu strategisten kumppanuushankkeiden rahoituksesta korkeakoulupuolella tulee jatkumaan Suomessa tiukkana. Vuoden 2015 hakukierroksella Suomesta haettavien kumppanuushankkeiden rahoittamiseen on käytettävissä noin 620 000 euroa, joka on noin 6 % kansallisesta Erasmus-budjetista. Vuoden 2014 hakukierroksella rahoitustaso oli samaa luokkaa, ja summalla pystyttiin rahoittamaan vain 2 korkeakoulutuksen kehittämiseen keskittyvää kumppanuushanketta eli 7,4 % hakijoista.

Knowledge Alliance -hankkeet

Knowledge Alliance -hankkeiden rahoitustaso ei tule myöskään merkittävästi nousemaan vuoden 2015 haussa. Toiminnossa pyritään seuraavalla hakukierroksella rahoittamaan noin 10 hanketta koko Euroopassa.
Toimintojen rahoitustason odotetaan nousevan asteittain tulevina vuosina kohti ohjelmakauden loppupuolta.

Erasmus+ korkeakoulutukselle hakuajat vuonna 2015

10.2. Kapasiteetinvahvistamishankkeet (entinen Tempus, Alfa, Edulink)
26.2. Tietoyhteenliittymät (Knowledge Alliances)
26.2. Jean Monnet (kaikki toiminnot)
4.3. Liikkuvuus, mukaan lukien globaali liikkuvuus
4.3. Yhteiset maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)
31.3. Strategiset kumppanuushankkeet

Hakuneuvontatilaisuuksia

Globaalia liikkuvuutta koskeva neuvontatilaisuus järjestetään korkeakoulujen Erasmus+ -koordinaattoreiden tapaamisen yhteydessä 27.10. Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kapasiteetinvahvistamishankkeiden ja yhteisten maisteriohjelmien hakuneuvonta järjestetään 26.–27.11. Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata myös etänä.

Muita toimintoja koskevasta hakuneuvonnasta tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää

Euroopan komission sivuilla (englanniksi) 2015 hakukierroksen ehdotuspyyntö, ohjelmaopas (Erasmus+ Programme Guide) sekä indikatiivinen taulukko keskitettyjen toimintojen budjeteista ja hyväksyttävien hankkeiden määristä

CIMOn Erasmus+ korkeakoulutukselle -tiimin yhteystiedot

Kooste lukuvuonna 2015–2016 apurahoja tarjoavista Erasmus Mundus yhteisistä maisteriohjelmista (pdf, englanniksi)
EACEAn sivuilla

Lisätietoja haettavista toiminnoista ja hakumenettelystä päivitetään CIMOn verkkopalveluun lähiaikoina.