Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

03.10.2014

Erasmus+ -ohjelman ammatillisen sektorin liikkuvuushankkeet starttasivat

Erasmus+ -ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2014 jätettiin ammatillisen koulutuksen sektorilla 64 liikkuvuushankehakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin 46. Läpimenoprosentti oli 73. Nyt alkaneella ohjelmakaudella haettiin samassa hankkeessa sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuuksia. Valitut hankkeet on yhä vahvemmin linkitetty oppilaitoksen strategiaan ja kehittämistoimintaan. Erasmus+ -ohjelma painottaa liikkuvuuden vaikuttavuutta yksilöiden ja organisaatioiden toiminnassa, mikä haastaa hankkeet analysoimaan toimintaa entistä tarkemmin.

Hakukierroksella 2014 ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeille haettiin rahoitusta yhteensä 8 248 404 euroa. Tukea myönnettiin 4 793 681 euroa, joka on 58 % haetusta tuesta. Euroopan komission suosituksen mukaisesti budjetista suurin osa eli noin 3,2 miljoonaa euroa ohjataan opiskelijaliikkuvuuden apurahoihin ja noin 600 000 euroa opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Uudessa ohjelmassa hallinnoitavat hankkeet ovat entistä suurempia, mikä asettaa uusia haasteita ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Liikkuvuushankkeille myönnetyt budjetit vaihtelivat 23 000 eurosta 220 000 euroon, ja 46 hankkeesta peräti kymmenen toimii laajempina verkostoina. Tästä syystä entistä suurempi osuus kokonaisbudjetista - noin miljoona euroa - onkin myönnetty ammatillisten oppilaitosten ja organisaatioiden liikkuvuuden hallinnon tukemiseen. Tämä organisointituki kohdistetaan ulkomaanjakson hallinnollisiin ja käytännön järjestelyihin sekä osallistujien valmentautumiseen ennen jaksoa.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 2980, joista opiskelijaliikkuvuudelle 2279 (76,5 %) ja opettaja- ja henkilöstöliikkuvuudelle 701 (23,5 %). Hyväksyttyjen apurahojen määrä kasvoi 17 % verrattuna Erasmus+ -ohjelmaa edeltäneen LLP-ohjelman viimeiseen hakukierrokseen vuonna 2013.

Edellisellä ohjelmakaudella aloittaneet 11 sertifioitua hanketta jatkavat toimintaansa vuodella ns. siirtymäkauden yli. Sertifioitujen hankkeiden osuus liikkuvuusbudjetista on 1 122 456 euroa, joka on 23,4 % liikkuvuusbudjetista.

Työssäoppiminen ja ECVET kärkiteemoja

Opiskelijaliikkuvuushankkeista suuri osa on työssäoppimista, mutta selkeästi aiempaa enemmän apurahoja myönnettiin oppilaitoksessa opiskelua varten. Uudessa ohjelmassa on hyvin vastaanotettu myös vastavalmistuneiden mahdollisuus osallistua ulkomaan työssäoppimisjaksolle. Tällä tavoin pyritään osaltaan tukemaan ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden siirtymistä työelämään ja edistämään heidän työllistymistään.

Monissa hankkeissa kehitetään tai hyödynnetään eurooppalaista opintosuoritusten siirtojärjestelmää eli ECVET:iä (European Credit system for Vocational Education and Training) ulkomaanjakson tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Suomessa ECVET-pilotoinnin jälkeen on siirrytty jo selkeästi käytäntöön ECVET:in toteuttamisessa. Käyttöön tulevat entistä vahvemmin eurooppalaiset opintojen tunnustamisen ja tunnustamisen käytännöt, jotka tukevat muun muassa opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja organisaatiotasolla kansainväliseen yhteistyöhön sitoutumista ja yhteisiä pelisääntöjä.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisbudjetti kasvoi hakukierroksella 2014 lähes 27 %, sillä EU:n rahoitus kasvoi Erasmus+ -ohjelmakauden (2014 -2020) myötä. Edellisen ohjelmakauden aikana v. 2007 – 2013 ammatillisen koulutuksen budjettiosuus kasvoi yhteensä 46 %.

(3.10.2014/PT)