Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.10.2018

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa entistä laajemmat mahdollisuudet henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Opettajien ja henkilöstön kokemukset oman osaamisen kehittämisestä ulkomailla ovat tuottaneet ammatillisissa oppilaitoksissa hyvää tulosta. Vuosittain noin 1000 ammatillisen koulutuksen opettajaa ja henkilöstön edustajaa osallistuu Erasmus+ ulkomaanjaksolle toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa. Moni on jo aktiivinen - nyt on hyvä hetki tarttua tilaisuuteen, sillä henkilöstölle myönnettävää yksilötukea korotetaan ensi vuodelle.

Ulkomaanjaksolle voivat osallistua opettajat, rehtorit, johto, hallintohenkilökunta, työpaikkaohjaajat sekä muu yrityksen henkilökunta, jolla on selkeä yhteys ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen elementti kansainvälistä yhteistyötä ja verkostojen rakentamista. Opettajat saavat ulkomaajaksolta ammatillisen osaamisen lisäksi uutta intoa ja motivaatiota omaan työhön sekä potkua uralle. Tärkeä osa toimintaa on opiskelijoiden ohjaus ja työelämäyhteistyö – uusia kontakteja solmitaan niin ulkomaisiin oppilaitoksiin kuin yrityksiin.

Liikkuvuushankkeissa voit käytännössä suunnitella oman job-shadowingin tai työelämäjakson ammatillisessa oppilaitoksessa tai yrityksessä, kouluttaa oppilaitoksessa, ohjata opiskelijoita työpaikalla sekä tutustua oppilaitosten strategiaan ja hallintoon.

Strategisissa kumppanuushankkeissa opettajien osaamisen kehittäminen on yksi keskeisistä painopistealueista. Hankkeet soveltuvat erinomaisesti opettajien ja muun henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja muiden maiden hyvistä käytännöistä oppimiseen ja niihin voidaan sisällyttää joustavasti erilaisia toimintoja sen mukaan, miten laajasta kokonaisuudesta on kyse. Yhteistyössä voidaan esimerkiksi kehittää opettajille täydennyskoulutuskokonaisuus, johon sisällytetään lyhyitä 3-5 päivän koulutustilaisuuksia partnerimaissa. Tai toiminta voi painottua hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja toisilta oppimiseen sekä opettajien ja/tai opiskelijoiden liikkuvuuteen opinto- ja koulutustilaisuuksien puitteissa.

Koulutustilaisuuksien sisällöt voidaan suunnitella esimerkiksi niin, että niiden teemat vaihtuvat kunkin maan erityisosaamisen mukaan. Ohjelmat voivat sisältää vaikkapa asiantuntijaluentoja, workshop-työskentelyä sekä tutustumista paikalliseen työelämään ym. kohteisiin. Koulutustilaisuuksiin on myös mahdollista hankkia ulkopuolisia asiantuntijoita tai työelämän toimijoita kouluttamaan opettajia, mikä voidaan rahoittaa hankkeen budjetista. Koulutustilaisuudet ovatkin erinomainen mahdollisuus hankkia opettajille esimerkiksi uutta alakohtaista tai pedagogista osaamista. Henkilöstön koulutustilaisuudet voidaan myös kytkeä oman oppilaitoksen toimintaan esimerkiksi niin, että opettajat testaavat oppimaansa omien opiskelijoidensa kanssa. Näin uutta osaamista voidaan hyödyntää suoraan opetuksessa.

Kannustamme ideoimaan hankkeita, jotka tarjoavat osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen ja joissa otetaan huomioon oppilaitoksen strategiset tavoitteet osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tällöin myös hankkeisiin investoidut resurssit hyödyttävät oppilaitosta parhaalla mahdollisella tavalla.

Osallistu Opetushallituksen syksyn infotilaisuuksiin ja lähde mukaan hankesuunnitteluun!


Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -ohjelmaan voivat osallistua kaikki ammatillisen perus-, aikuis- ja täydennyskoulutuksen kanssa tekemisissä olevat organisaatiot. Erasmus+ tarjoaa tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen ja yhteistyöhankkeisiin.