Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.01.2015

Erasmus+ -ohjelma keräsi liikuntaväkeä CIMOon

Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+ (2014-2020) rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Järjestimme seminaarin, jossa käytännön kokemusten ja esimerkkien kautta tutustuttiin Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksiin liikunnan ja urheilun toimijoille. Ilmassa oli aidon inspiroitumisen, oppimisen ja verkostoitumisen tuntua. Hikeäkään ei säästelty, sillä paneuduimme myös Erasmus+Sportin hakuprosessiin.

Seminaariyleisöä, Kuva: Kati Inkinen
Mukana oli järjestöjä, kuntia, lajiliittoja ja oppilaitoksia.

Seminaarin avauspuheenvuorossa OKM:n liikuntatoimialan johtaja Harri Syväsalmi avasi liikunnan aseman vahvistumista eurooppalaisessa yhteistyössä ja Erasmus+ Sportin tavoitteita sekä esitteli vuonna 2015 ensimmäistä kertaa syksyllä järjestettävää Euroopan urheiluviikkoa. Syväsalmi kertoi miten suomalaiset osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti urheilun eri työryhmiin komissiossa. Ministeriölle on tärkeää käydä vuoropuhelua komission ja suomalaisen urheilukentän kanssa, sillä toimialan kokemukset Erasmus+ -ohjelmaan osallistumisesta ovat tärkeitä ohjelman kehittämisessä.

Harri Syväsalmi avasi seminaarin, Kuva: Kati Inkinen
Erasmus+ -ohjelman rahoitus kasvaa vuosittain niin, että vuonna 2020 Erasmus+ Sportissa on hankerahoitusta tarjolla yli 60 miljoona euroa.

Uutta näkökulmaa nuorisotoimintaan, kotikansainvälisyyteen sekä nuorten osallisuuteen

Aamupäivällä kuultiin kokemuksia Erasmus+ Youth in Actionin hyödyntämisestä ruohonjuuritason toiminnassa. Kaarinan pojat(Kaapo ry), on kaarinalainen jalkapallon kasvattajaseura, joka hakee uutta näkökulmaa nuorten sitouttamiseen seuratoimintaan. Seura on toteuttamassa Kaarinassa kesällä 2015 ”learning round ”-nuorisovaihtoa yhteistyössä barcelonalaisen jalkapalloseuran kanssa.

Icehearts ry toiminnanjohtaja Ville Turkka kertoi järjestönsä haluavan tarjota kansainvälistymisen kokemuksia toiminnassaan mukana oleville nuorille. Tarkoituksena on myös verkostoitua Euroopassa, jotta toimintatapa leviäisi myös muihin maihin. Turkka korosti, että kaikilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus EU:n rahoituksella liikkuvuuteen. Kaikille kuuluu oikeus oppia itsestään ja saada positiivisia kokemuksia. Iceheartsin kansainvälisiin hankkeisiin osallistuneilla nuorilla ei useinkaan ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia käydä ulkomailla, eivätkä monet ole matkustaneet koskaan aiemmin. Icehearts on löytänyt yhteistyökumppaneita hankkeisiinsa osallistumalla kaikille avoimiin ja maksuttomiin eurooppalaisiin koulutuksiin.

Äänekosken kaupungin nuorisosihteeri Mika Inkeroinen ja Huiman nuorisopäällikkö Minna Porrassalmi kertoivat kuinka kunta ja seura tekevät yhteistyötä eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) parissa. Kaupunki vastaa hankehallinnosta ja seura 18-30 -vuotiaiden eurooppalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden työtehtävistä. Nuoret ovat toimineet avustajina seuran lapsi- ja nuorisotoiminnassa. Työtehtäviä ovat olleet treeneissä avustaminen, harjoitusten vetäminen sekä leirien suunnittelu. Lapset ja nuoret ovat päässeet kohtaamaan muita kulttuureja oman harrastuksensa parissa. Seurassakin on opittu uusia tapoja toimia. Äänekoskelta on jopa lähtenyt nuori vapaaehtoiseksi Luxemburgiin paikallisen jääkiekkoseuran junnutoiminnan avuksi.

Liikunnan aluejärjestöjen Timo Hämäläinen avasi liikkuvuushanketta, jonka kohderyhmänä oli valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen johto, asiantuntijat ja ammatillisen koulutuksen koordinoinnista vastaavat. Projektin aikana toteutettiin kahden viikon kestoisia ”job-shadowing” (vierailuja) tutustuen Ruotsin ja Iso-Britannian liikuntajärjestöjen toimintaan. Erasmus+ ohjelman ammatillisissa liikkuvuushankkeissa verkostoitumismahdollisuuksia voi hakea, kun osallistujat läpikäyvät jonkun ammatillisen perus- tai täydennyskoulutuksen esim. johtamisen erikoisammattitutkinnon tai urheiluvalmennukseen liittyvän ammattitutkinnon tai vastaavan.

Vuoden 2014 hakukierros oli suomalaisille menestys

Erasmus+ Sportin ensimmäisellä hakukierroksella saatiin ennätykselliset 406 hankehakemusta. Rahoitusta myönnettiin 39 hankkeelle. Hyväksymisprosentti jäi vajaaseen kymmeneen prosenttiin. VALOn terveysliikuntaa edistävä hanke sai lähes 500 000 € maksimirahoituksen. Lisäksi mm. VAU ja Liikkukaa ry ovat partnereina. Vaikka hyväksymisprosentti oli kovin matala, on rahoitusta mahdollista saada. Hankkeen on vastattava tavoitteiltaan Erasmus+ Sportin tavoitteita ja eurooppalaisia strategioita, sen on oltava toiminnaltaan realistinen, kumppanitahot on oltava aidosti mukana prosessissa sekä hyötymässä hankkeen tuloksia. Lisäksi hankkeen tuloksien on oltava muidenkin hyödynnettävissä.

Vammaisurheilu VAU:n Aija Saari kertoi amsterdamilaisen korkeakoulun saatua vakuutettua VAU:n partnerikseen vierailemalla Suomessa. Erasmus+Sport Empowering Disable Youth -hanke helpottaa vammaisten lasten osallistumista liikuntaan ja urheiluun. Hankkeessa kahdeksan tahoa tutustuvat toistensa parhaisiin käytäntöihin, toteuttavat kysynnän ja tarjonnan ongelmiin pureutuvia pilotteja sekä arvioivat ja levittävät kokeiluja. Tarkoituksena on kehittää työkalu kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi.

Aija Saarikin painotti hakemustekniikkaan panostamista: hanke on linkitettävä eurooppalaisiin strategioihin, visualisoitava kaavioin ja kuvin, kerrottava todellisesta tekemisestä, kuvattava mukana olevien partnerien osallisuus hankkeessa sekä suunniteltava tulosten levittäminen (seminaarit ja tapahtumat) sekä vaikuttavuus.

VALOn erityisasiantuntija Petri Heikkinen toi esiin tärkeitä huomioita, jotka on hyvä muistaa eurooppalaista hanketta ideoidessa. Hankkeen tavoitteen ja toimintasuunnitelman on oltava osa organisaation strategiaa, hakijalla on oltava tarvittavat resurssit panostaa hakemukseen, tulosten levitystä ja jalkautusta on suunniteltava konkreettisella tasolla, hankeidealla on oltava eurooppalainen lisäarvo, hanketoimijoilla on oltava tarvittava kielitaito sekä ymmärrys kulttuuritapojen ja aikataulukäsitysten eroihin Euroopassa. Lisäksi Petri muistutti, että on hyvä muistaa, että hanketuella ei rikastu eikä sillä voi korvata tulorahoitusta.

Timo Hämäläinen liikunnan aluejärjestöistä avasi VALOn terveysliikuntahankkeen suunnitteluprosessia, EU:n hakumenettelyä sekä huomioita onnistuneen hankkeen edellytyksille. Yhdeksän maata ja 18 yhteistyötahoa selvittävät terveysliikunnan toteuttamista EU-maissa. Parhaiden käytänteiden kautta kehitetään mallia ruohonjuuritason seurojen tarpeisiin. Samalla terveysliikunnan tieteellistä perustaa vahvistetaan ja jaetaan terveysliikunnan koko elämänkulun kattamista auttavaa tietoa. Timon yksityiskohtaisesta esityksestä sai hyvän kuvan prosessista sekä toimeenpanoviraston arviointiprosessista.

Seminaarin vuorovaikutteisuuskin oli menestys. Liikuntaväki esitti tarkentavia kysymyksiä ja ideoita. Tarvetta kansalliseen verkostoitumiseen, käytäntöjen jakamiseen sekä partnerien vinkkaamiselle kollegoille riittää! Harjoituksia järjestetään tulevaisuudessakin, jotta liikuntapuoli tulee hyödyntämään kaikki Erasmus+ -rahoituksen mahdollisuutensa.

CIMO kiittää osallistujia, VALOa ja Kuntaliittoa tapahtuman toteutumisesta.

Verkostoja, eurooppalaista yhteistyötä ja vaikuttavuutta

Erasmus+ -ohjelman päämääränä on torjua urheilun riippumattomuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia sekä väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää. Lisäksi edistetään urheilutoiminnan hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria.

Ohjelman avulla pyritään kasvattamaan urheilutoimintaan osallistuvien määrää ja varmistamaan se, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet urheilla. Tätä varten tuetaan vapaaehtoistoimintaa, sosiaalista osallisuutta ja tasavertaisuutta sekä levitetään tietoa terveyttä edistävän liikunnan merkityksestä.

Ohjelman keskitetty haku järjestetään keväällä 2015. Sektorin on mahdollista hakea rahoitusta yhteistyöhankkeille sekä ei-kaupallisille urheilutapahtumille. CIMO auttaa ja neuvoo hakuprosessissa.

  • Komissio ja toimeenpano järjestävät 11.2.2015 Brysselissä infopäivän vuoden 2015 hakukierroksesta. Tilaisuutta voi myös seurata verkossa.
  • CIMO, VALO ja Sporttia EU:ssa järjestävät yhteistyössä 10.3.2015 sparraustilaisuuden CIMOssa hankkeille, jotka ovat hakemassa rahoitusta 14.5.2015 (vuoden 2015 hakukierroksella)

Teksti: Terhi Liintola
Kuvat: Kati Inkinen