Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.03.2012

Erasmus-vaihdot edelleen kasvussa

Erasmus-ohjelman kautta vaihtoon lähteneiden määrät ovat kasvaneet lukuvuonna 2010−2011 kaikissa ryhmissä. Kaiken kaikkiaan lähes 7000 henkilöä lähti Erasmuksen kautta ulkomaille.

Erasmus-opiskelijavaihtoon osallistui yhteensä 3927 ja Erasmus-harjoitteluun 1154 opiskelijaa. Opiskelijavaihdoissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ero on tasoittunut: 56 % opiskelijavaihdoista toteutui yliopistoissa ja 44 % ammattikorkeakouluissa. Harjoittelijavaihtoon lähteneistä enemmistö (71 %) oli edelleen ammattikorkeakouluista.

Saksa, Espanja ja Iso-Britannia olivat kolme suosituinta Erasmus-opiskelijavaihdon kohdemaata. Erasmus-harjoittelun suosituin kohdemaa oli Espanja, jonka jälkeen tulivat Saksa ja Iso-Britannia.

Henkilökuntavaihdoissa eniten kasvua

Erasmus-opettajavaihtoon lähti yhteensä 1112 opettajaa ja henkilökuntavaihtoon 782 opettajaa tai korkeakoulun muun henkilökunnan jäsentä. Henkilökuntavaihdot kasvoivat edellisestä lukuvuodesta peräti 19 %.

Opettajavaihtoon lähteneistä 63 % ja henkilökuntavaihtoon lähteneistä peräti 83 % oli ammattikorkeakouluista. Opettajavaihdon suosituimmat kohdemaat olivat Saksa, Espanja ja Iso-Britannia. Henkilökuntavaihdoissa Alankomaat syrjäytti Espanjan kolmen suosituimman maan joukossa.

Erasmus-intensiivikursseista valtaosa ammattikorkeakouluissa

Lukuvuonna 2010−2011 suomalaiset korkeakoulut koordinoivat 20 Erasmus-intensiivikurssia. Näistä 18 oli ammattikorkeakoulujen ja 2 yliopistojen koordinoimia. Tämä näkyy myös opintojen tasossa: opiskelijoista valtaosa (69 %) suoritti alempaa korkeakoulututkintoa.

Kursseilla opiskeli yhteensä 742 opiskelijaa ja opetusta tarjosi 252 opettajaa. Opiskelijamäärä laski hieman, mikä selittyy pienemmällä kurssimäärällä verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan opettajamäärä kasvoi neljällä opettajalla. Opiskelija-opettajasuhde oli noin kolme opiskelijaa per opettaja.

Opiskelijoista viidesosa oli kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa ja opettajista neljäsosa tuli suomalaisista korkeakouluista. Suomalaisten osuus koko osallistujamäärästä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kursseille osallistui suomalaisten jälkeen eniten saksalaisia, hollantilaisia ja espanjalaisia opiskelijoita. Opettajissa toiseksi eniten oli brittejä.

Erasmus-vaihto Suomesta ulkomaille 2009-2010 2010-2011 Muutos
Opiskelijavaihto 3529 3927 +398 (12 %)
Harjoittelijavaihto 1020 1154 +134 (13 %)
Opettajavaihto 1039 1112 +73 (7 %)
Henkilökuntavaihto 656 782 +126 (+19)

Aikaisempien vuosien tilastot on koottu julkaisuun Erasmus Suomessa. Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007-2010

Lue lisää Erasmus-ohjelmasta

(Julkaistu 16.3.2012 / UT)