Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.06.2013

Erasmus-tuet jaettu lukuvuodelle 2013–2014

CIMO on myöntänyt Erasmus-ohjelmasta yhteensä 8,7 miljoonaa euroa suomalaiskorkeakoulujen opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoon sekä vaihtojen järjestämiseen. Tukea myönnettiin myös 23 intensiivikurssille sekä 22 Erasmus intensiivisille kielikurssille, joilla saapuvat vaihto-opiskelijat perehtyvät joko suomen tai ruotsin alkeisiin.

Liikkuvuustukea saa yhteensä 40 korkeakoulua (26 ammattikorkeakoulua ja 14 yliopistoa) sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun koordinoima Erasmus-harjoittelukonsortio. Tuki maksetaan korkeakoululle, joka maksavat sen edelleen vaihtoon lähtijöille.

Myöntöperusteena oli arvio korkeakoulun Erasmus-vaihtoon lähettämien henkilöiden määrästä. Arvio perustuu kahden aikaisemman lukuvuoden toteutuneeseen liikkujamäärän ja korkeakoulun tulevalle lukuvuodelle hakemaan määrään.

Osa Erasmus-liikkuvuustuesta jätettiin syrjään jaettavaksi lukuvuoden aikana lisäapurahoina niille korkeakouluille, joilla on vaihtoon lähtijöitä arvioitua enemmän. Lisätukea varattiin noin 290 000 euroa. Lisäapurahojen hakukierros päättyy 7.3.2014.

Korkeakoulut voivat hakea esteettömyystukea sellaisille vaihtoon lähtijöille, joilla on esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Hakuaika on jatkuva.

Intensiivikurssien suosio on koko ajan kasvanut

Toistaiseksi viimeinen Erasmus-intensiivikurssien hakukierros toi 44 hakemusta, joka oli tähänastinen ennätys. Tukea myönnettiin 23 intensiivikurssille, yhteensä noin 943 000 euroa. 14 on edellisiltä vuosilta jatkavia ja 9 uusia.

Etusijalla olivat jatkohankkeet. Ne saivat tuesta 60 % eli 566 872 euroa. Uusia hankkeita tuetaan yhteensä 376 310 eurolla – näistä tukea sai kolmannes hakijoista. Arvioinnissa painotettiin kokonaislaatua eli intensiivikurssin sisältöä, toteutusta ja hankehallintoa.

Valtaosa (19) intensiivikursseista on ammattikorkeakoulujen koordinoimia, 4 yliopistojen. Eniten kursseja järjestetään edellisvuosien tapaan sosiaali- ja terveysalalla, tietotekniikassa ja liiketaloudessa. Uusien joukossa on paljon ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita – ne liittyvät esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseen, dementiapotilaiden hoitoon tai esteettömiin tilaratkaisuihin.

Hakemusten määrä on kasvanut koko EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman ajan 2007–2013. Intensiivikurssien tuleminen tutummaksi näkyy hakemusten laadussa. Suosio voi heijastella myös korkeakoulujen tiukennutta taloutta, joka on kasvattanut ulkopuolisen rahoituksen merkitystä.

Ensi vuonna alkavalla uudella EU-ohjelmakaudella intensiivikurssityyppisiin toimintoihin voi hakea rahoitusta osana laajempia strategisia kumppanuushankkeita (Strategic Partnerships).

352 Erasmus-vaihto-opiskelijaa opiskelee kesällä suomea tai ruotsia

11 korkeakoulua haki tukea 27 Suomeen saapuville Erasmus-vaihto-opiskelijoille järjestettäville intensiivisille kielikursseille (Erasmus Intensive Language Course EILC).

Tukea myönnettiin 22 kurssille. Näistä yhdellä kurssilla, jonka Åbo Akademi järjestää, opetetaan ruotsin alkeita. Kaikki anoneet korkeakoulut saivat tukea, osalle vain myönnettiin sitä anottua yhtä pienemmälle kurssimäärälle. Paikkoja on yhteensä 352 opiskelijalle.

Komissio lakkauttaa EILC-kurssien tuen uuden EU-ohjelmakauden myötä. Korkeakoulujen toivotaankin järjestävän vaihto-opiskelijoille suomen ja ruotsin alkeiskursseja jatkossa enemmän omin voimin.

Tuettavat Erasmus intensiiviset kielikurssit (EILC) 2013

Helsingin yliopisto: 2
Itä-Suomen yliopisto: 3
Lapin yliopisto: 3
Oulun yliopisto: 2
Satakunnan AMK: 1 – uusi hakija
Seinäjoen AMK: 1 – uusi hakija
Tampereen AMK: 2
Tampereen yliopisto: 2
Turun yliopisto: 2
Vaasan yliopisto: 3
Åbo Akademi: 1 (ruotsin kielen alkeiskurssi)

Korkeakoulukohtaiset tiedot myönnetystä Erasmus-liikkuvuustuesta (pdf)

Katso myös

Erasmus

Esteettömyystuki

Kohti uutta EU-ohjelmakautta 2014–2020

(7.6.2013 AK, OJ & VZ)