Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.04.2013

Erasmus-opiskelijoiden joukko kasvoi

Erasmus-ohjelman kautta lähti vaihtoon ennätysmäärä korkeakouluopiskelijoita ja harjoittelijoita lukuvuonna 2011−2012, mutta korkeakoulujen opettajien ja henkilökunnan vaihtojen kasvu on taittunut. Kaiken kaikkiaan yli 7100 henkilöä lähti Erasmuksen kautta ulkomaille.

Erasmus-opiskelijavaihtoon osallistui yhteensä 4088 ja Erasmus-harjoitteluun 1184 opiskelijaa. Opiskelijavaihtoon lähtijöistä hieman yli puolet oli yliopisto-opiskelijoita, mutta harjoittelijoista huomattava enemmistö oli ammattikorkeakouluopiskelijoita. Naiset ovat miehiä innokkaampia lähtemään vaihtoon: 65 % opiskelijavaihtoon ja peräti 74 % harjoittelijavaihtoon lähteneistä oli naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus-opiskelijavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Iso-Britannia ja Espanja. Erasmus-harjoittelun suosituin kohdemaa oli Espanja, jonka jälkeen tulivat Saksa ja Iso-Britannia.

Opettaja- ja henkilökuntavaihtojen määrä laski hieman

Erasmus-opettajavaihtoon lähti yhteensä 1111 opettajaa eli saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta Erasmus-henkilökuntavaihto kääntyi ensimmäisen kerran lievään laskuun. Henkilökuntavaihtoon lähti 766 opettajaa tai korkeakoulun muun henkilökunnan jäsentä, mikä on 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opettajien ja henkilökunnan liikkuvuutta jarruttanee korkeakoulujen tiukkeneva taloustilanne, sillä Erasmus-apuraha kattaa vain osan vaihtojen kustannuksista.

Ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja aktiivisempia
opettaja- ja henkilökuntavaihdossa: 64 % opettajista ja peräti 78 % henkilökuntavaihtoon lähteneistä oli ammattikorkeakouluista. Naiset olivat aktiivisempia myös näissä vaihdoissa, henkilökuntavaihtoon osallistuneista jopa 74 % oli naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus-opettajavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Espanja, Iso-Britannia ja Itävalta. Henkilökuntavaihtoja suuntautui eniten Iso-Britanniaan, Saksaan ja Alankomaihin.

Erasmus-intensiivikursseja ennätysmäärä

Lukuvuonna 2011−2012 suomalaiset korkeakoulut koordinoivat 22 Erasmus-intensiivikurssia. Näistä kaikki olivat ammattikorkeakoulujen koordinoimia. Tämä näkyy myös opintojen tasossa: opiskelijoista valtaosa (71 %) suoritti alempaa korkeakoulututkintoa.

Kursseilla osallistui yhteensä 846 opiskelijaa ja 257 opettajaa. Opiskelijoista viidesosa oli kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa ja opettajista vajaa neljäsosa tuli suomalaisista korkeakouluista. Suomalaisten osuus koko osallistujamäärästä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä opettajien että opiskelijoiden kohdalla kursseille osallistui suomalaisten jälkeen eniten saksalaisia, belgialaisia ja hollantilaisia. EU:n ulkopuolisista maista tulevien opiskelijaosallistujien määrä oli 6%, kun se lukuvuonna 2010–2011 oli 4 %.

Erasmus-vaihtoja Suomesta ulkomaille2010–20112011–2012Muutos
Opiskelijavaihto 3927 4088 +161 / 4 %
Harjoittelijavaihto
1154
1184
+30 / 3 %
Opettajavaihto
1112 1111
– 1
Henkilökuntavaihto
782
766 – 16 / 2 %

Lue lisää Erasmus-ohjelmasta

(8.3.2013 / OJ)