Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.05.2011

Erasmus-liikkuvuustuki jaettu

Erasmus-ohjelman liikkuvuustuki on jaettu lukuvuodelle 2011–2012. Tukea myönnettiin yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, josta valtaosa eli vajaat 5,7 miljoonaa myönnettiin opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden apurahoihin sekä loput opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuteen sekä vaihtojen järjestämisen tukeen.

Työn myöntöperusteena oli arvio korkeakoulun Erasmus-vaihtoon lähettämien henkilöiden määrästä. Arvio perustuu kahden aikaisemman lukuvuoden toteutuneeseen liikkujamäärän ja korkeakoulun tulevalle lukuvuodelle hakemaan määrään. Myönnetyn tuen määrä on 200 000 euroa suurempi kuin vuosi sitten vastaavalla hakukierroksella.

CIMO myöntää Erasmus-liikkuvuustuen korkeakouluille, jotka maksavat sen edelleen Erasmus-vaihtoon lähteville opiskelijoilleen ja henkilökuntansa jäsenille. Lukuvuodelle 2011–2012 liikkuvuustukea myönnettiin yhteensä 42 korkeakoululle, joista 16 on yliopistoa ja 26 ammattikorkeakoulua. Lisäksi tukea myönnettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun koordinoimalle Erasmus-harjoittelukonsortiolle, jonka nk. konsortioperuskirja uusittiin samalla lukuvuosille 2011/12–2013/14.

Esteettömyystuki mahdollistaa erityisryhmien vaihdon

Aiempien vuosien tapaan osa Erasmus-liikkuvuustuesta jätettiin syrjään jaettavaksi lukuvuoden aikana lisäapurahoina niille korkeakouluille, joilla vaihtoon lähtijöitä on CIMOn arviota enemmän. Lisäapurahat ovat haussa 31.10.2011 ja 30.3.2012 päättyvillä hakukierroksilla ja lisäapurahoihin tukea varattiin vajaat 900 000 euroa. Korkeakoulut voivat hakea myös ns esteettömyystukea sellaisille vaihtoon lähtijöille, joilla on erityistarpeita.

Samassa yhteydessä CIMO myönsi korkeakouluille myös viimeiset lisäapurahat Erasmus-liikkuvuuteen lukuvuodelle 2010–2011. Lisätukea haettiin miljoona euroa ja sitä myönnettiin vajaat 350 000 euroa. Hakemusten perusteella erityisesti Erasmus-opiskelijaliikkuvuuden määrä näyttäisi olevan selvässä kasvussa. Lisätukea myönnettiin niille korkeakouluille, joilla Erasmus-liikkuvuutta toteutuu enemmän kuin lukuvuoden alussa oli arvioitu.

Korkeakoulukohtaiset tiedot myönnetystä Erasmus-liikkuvuustuesta

Lue lisää Erasmus-ohjelmasta

(Julkaistu 11.5.2011/AK&VZ)