Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

31.03.2014

Erasmus-liikkuvuuden määrä kasvoi huimasti

Erasmus-ohjelman kautta lähti lukuvuonna 2012–2013 Suomesta vaihtoon korkeakoulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin: yhteensä 7530, mikä tarkoittaa 5 %:n kasvua edelliseen lukuvuoteen. Kasvua oli kaikissa osallistujaryhmissä.

Erasmus-liikkuvuuteen varatun EU-tuen määrä oli ennätysmäisen suuri, 9,4 miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Suurempi tukipotti näkyi myös yksittäisten vaihtoapurahojen kasvuna. Erasmus-opiskelijaliikkuvuuden keskimääräinen kuukausiapuraha oli 262 € (edellisenä lukuvuonna 227 €) ja Erasmus-harjoittelijoiden kuukausiapuraha 366 € (326 €). Erasmus-opettajavaihdon keskimääräinen apuraha oli 566 € vaihtoa kohti (497 €) ja henkilökuntavaihdon 501 € (464 €).

Opiskelija- ja harjoittelijavaihto naisvoittoista

Erasmus-opiskelijavaihtoon lähti Suomesta yhteensä 4 258 ja Erasmus-harjoitteluun 1 238 opiskelijaa. Opiskelijavaihtoon lähtijöistä hieman yli puolet oli yliopisto-opiskelijoita, mutta harjoittelijoista huomattava enemmistö oli ammattikorkeakouluopiskelijoita. Naiset ovat miehiä innokkaampia lähtemään vaihtoon: 63 % opiskelijavaihtoon ja peräti 74 % harjoittelijavaihtoon lähteneistä oli naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus-opiskelijavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Iso-Britannia ja Espanja. Erasmus-harjoittelun suosituin kohdemaa oli Espanja, jonka jälkeen tulivat Saksa ja Iso-Britannia.

Erasmus-vaihtoon osallistuvien kolmansien maiden kansalaisten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Lukuvuonna 2012–2013 heitä oli jo lähes 8 % kaikista Suomesta lähteneistä Erasmus-opiskelijoista.

Erasmus-henkilökuntavaihtoon lähteneiden määrä kasvoi eniten

Erasmus-opettajavaihtoon lähti 1 132 opettajaa, mikä merkitsi lähtijämäärän hienoista kasvua muutaman vuoden tauon jälkeen. Erasmus-henkilökuntavaihtoon lähtijöiden kasvoi eniten, peräti 18 %. Henkilökuntavaihtoon osallistui 902 opettajaa tai korkeakoulun muun henkilökunnan jäsentä.

Ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja aktiivisempia opettaja- ja henkilökuntavaihdossa: 63 % opettajista ja peräti 72 % henkilökuntavaihtoon lähteneistä oli ammattikorkeakouluista. Naiset olivat aktiivisempia myös näissä vaihdoissa, vaikkakin opettajavaihdossa sukupuolien väliset erot ovat kaikkein pienimmät 54 %:n lähtijöistä ollessa naisia.

Suomalaisten suosituimmat Erasmus-opettajavaihdon kohdemaat olivat Saksa, Espanja ja Viro. Henkilökuntavaihton lähdettiin eniten Saksaan, Iso-Britanniaan ja Alankomaihin.

Erasmus-intensiivikurssien määrä kasvoi jälleen

Lukuvuonna 2012−2013 suomalaiset korkeakoulut koordinoivat 26 Erasmus-intensiivikurssia. Näistä 4:ä koordinoi yliopisto ja 22:ta ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulupainotus näkyy myös opintojen tasossa: osallistuneista opiskelijoista 70 % suoritti alempaa korkeakoulututkintoa.

Kursseille osallistui yhteensä 833 opiskelijaa ja 265 opettajaa. Opiskelijoista viidesosa oli kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa ja opettajista reilu neljäsosa tuli suomalaisista korkeakouluista. Suomalaisten osuus koko osallistujamäärästä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijoiden kohdalla kursseille osallistui suomalaisten jälkeen eniten saksalaisia (14 %), espanjalaisia (10 %) ja puolalaisia (6,4 %).

Opettajien kohdalla puolet osallistujista oli miehiä, puolet naisia. Suomalaisopettajien lisäksi kursseille osallistui eniten saksalaisia (11,3 %), espanjalaisia (8,7 %) sekä Iso-Britanniasta ja Unkarista.
EU:n ulkopuolisista maista tulevien opiskelijaosallistujien määrä nousi edellisen lukuvuoden 4 %:sta 6,7 %:iin.

Erasmus+ -ohjelmakaudella (2014–2020) Erasmus-liikkuvuus jatkuu pääosin samoin periaattein kuin ennenkin. Sen sijaan intensiivikurssitoiminto ei jatku sellaisenaan, mutta intensiivikurssit voivat olla osa laajempia strategisia kumppanuushankkeita.

Erasmus-vaihto Suomesta ulkomaille 2011–2012 2012–2013 Muutos
Opiskelijavaihto 4088 4258 +170 / 4 %
Harjoittelijavaihto 1184 1238 +54 / 5 %
Opettajavaihto 1111 1132 +21 / 2 %
Henkilökuntavaihto 766 902 +136 / 18 %

Suomeen lukuvuonna 2012–2013 Erasmus-ohjelman kautta saapuneidet luvut vahvistuvat kesällä 2014.

Lue lisää

Erasmus+ -ohjelmasta korkeakoulutukselle

(31.3.2014 / AK & OJ)