Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.06.2012

Erasmus-intensiivikursseille tukea yli miljoona euroa

Kevään hakukierroksella hyväksyttiin ennätysmäärä intensiivikursseja, 26 kappaletta. Myös myönnetty tuki ylitti ensimmäisen kerran miljoona euroa, yhteensä tukea jaettiin 1 046 541 euroa. Taustalla on komission kasvanut rahoitus Erasmus-ohjelmalle. Myös hakemusten määrä oli ennätyksellisen suuri: hakukierroksella jätettiin 41 hakemusta, mikä on 12 hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tuetuista hankkeista puolet (13) on edellisiltä vuosilta jatkavia hankkeita ja puolet uusia hankkeita. Jatkohankkeet olivat rahoituksessa etusijalla ja niille myönnettiin yhteensä 505 533 euroa, joka on 48 % rahoituksesta. Uusista hakemuksista vajaa puolet sai rahoitusta, yhteensä 541 008 euroa. Uusien hankkeiden arvioinnissa painoi eniten hakemuksen kokonaislaatu intensiivikurssin sisällön, toteutuksen ja hankehallinnon näkökulmista.

Valtaosa ammattikorkeakoulujen koordinoimia

Valtaosa hankkeista on ammattikorkeakoulujen koordinoimia, yliopistojen koordinoimia hankkeita on mukana 4. Eniten kursseja järjestetään edellisvuosien tapaan sosiaali- ja terveysalalla, tietotekniikassa ja liiketaloudessa, mutta uusien hankkeiden joukossa on edustettuina mm. sukupuolitutkimus, maisemantutkimus ja green care, hoivamaatalous. Intensiivikurssit mahdollistavat myös monialaisen lähestymistavan.

Rahoitettavat intensiivikurssit toteutetaan lukuvuoden 2012−2013 aikana. Erasmus-intensiivikursseista järjestetään hakukierros vielä alkuvuodesta 2013. Uudella EU-ohjelmakaudella, vuodesta 2014 eteenpäin, intensiivikursseja voi toteuttaa osana laajempia strategisia kumppanuushankkeita.

Lisätietoja:

Lista rahoitetuista hankkeista

Uuden EU-ohjelmakauden valmistelusta

(15.6.2012 / UT)