Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.06.2014

Yläkoulun oppilaita auditoriossa.

Kuva: Satu Haavisto

Epistä – tytöt lähtee vaihtoon ja pojat jää kotiin!

Lapset ovat tunnetusti tarkkoja siitä, ettei toista saa suosia toisen kustannuksella – pussin viimeinen karkki laitetaan vaikka puoliksi, ellei jako muuten mene tasan. Aikuisten maailmassa karkkien puolittaminen ei onnistu yhtä helposti. Suomessakin ollaan yhä huolestuneempia yhteiskunnan eriarvoistumisesta.

Eriarvoistuminen alkaa näkyä myös koulutuksessa. Suomen maine koulutuksen ja koulutuksellisen tasa-arvon mallimaana on saanut säröjä, kun on huomattu, että vanhempien sosio-ekonominen tausta vaikuttaa meilläkin perusopetuksen oppimistuloksiin. Myös koulujen välille on syntymässä eroja.

Samaan aikaan oppilaitosten kansainvälistyminen on lisääntynyt vauhdilla ja opiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrät ovat nousseet huomattavasti. Mutta onko kaikilla tasavertaiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon hankkimaan opintojen ja työuran, mutta myös koko elämän kannalta arvokasta osaamista?

CIMOn ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvityksissä havaittiin, että kansainvälinen liikkuvuus kasautuu tytöille, ylempiin tuloluokkiin ja Etelä-Suomeen. Lisäksi kansainvälistyminen polarisoituu: kansainvälistymiskokemukset kerääntyvät samoille oppilaille koulutusasteelta toiselle. Toisaalta ne, jotka eivät ole kiinnostuneita ulkomaille lähtemisestä, tarttuvat harvemmin myös kotikansainvälistymisen mahdollisuuksiin.

Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että muita heikommassa asemassa olevat tai erityisryhmiin kuuluvat opiskelijat hyötyisivät ulkomaankokemuksesta eniten.

Kansainvälistymisen tasa-arvoisuutta on mahdollista edistää monin keinoin. Strategiatasolla on tärkeää, että koulutuspolitiikassa ja oppilaitoksissa kansainvälisyys sisällytetään tasa-arvoisuuden edistämiseen ja tasa-arvo kansainvälistymisen edistämiseen.

Käytännössä jo pienillä toimilla ja asennemuutoksella voidaan vaikuttaa – kyse ei siis ole rahasta. Lähtijöiden valinnassa voidaan suosia ensimmäistä kertaa vaihtoon pyrkiviä ja aliedustettuihin ryhmiin kuuluvia, kannustusta ja neuvontaa kohdennetaan erityisryhmiin kuuluville ja kansainvälistymistä koskevien tilaisuuksien ja viestinnän esteettömyydestä huolehditaan.

Monimuotoisessa yhteiskunnassa ja globaalissa työelämässä meillä ei ole varaa jättää yhtään nuorta kansainvälistymismahdollisuuksien ulkopuolelle!

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvoa koskevista selvityksistä

Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä? (CIMO 2014)

Taru Siekkinen: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. (Jyväskylän yliopisto 2013)

Anne Siltala: Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa (2013)

Anne Siltalan kuvaAnne Siltala

Kirjoittaja työskentelee CIMOssa Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vastaavana asiantuntijana. Hän toivoo, että kansainvälistyminen kuuluu kaikille. Samanaikaisesti on tärkeää pitää huolta myös suomen ja muiden pienten kielten asemasta Euroopassa.