Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.09.2016

Ensimmäinen Jean Monnet -verkosto Suomeen

Helsingin yliopiston koordinoima European Network on Soft Law Research -verkosto yhdistää Jean Monnet -tuen avulla 30 tutkijaa kuudesta eurooppalaisesta yliopistosta tutkimaan soft law’n vastaanottoa ja vaikutusta EU:n jäsenvaltioissa.

Jean Monnet Network -tuki on tarkoitettu vahvistamaan akateemisen maailman periaatekeskusteluja (policy debate). European Network on Soft Law Research -verkostossa pyritään selvittämään ensimmäistä kertaa soft law’n eli niin kutsutun pehmeän sääntelyn kansallisiavaikutusmekanismeja ja esimerkiksi sitä, seuraavatko kansalliset tuomioistuimet eurooppalaista soft law’ta ratkaisutoiminnassaan.

”Soft law’n vaikutusten ymmärtäminen edellyttää kansallisten oikeusjärjestelmien tuntemusta ja kielen hallintaa, eikä yksittäinen tutkija yleensä hallitsee kuin oikeusjärjestelmän kerrallaan. Voisi oikeastaan sanoa, että juuri tämän aiheen tutkiminen edellyttää verkostoitumista. Verkosto on merkittävä myös siksi, että sen kautta saamme aiheestamme mahdollisimman laajan kokonaiskuvan”, verkoston koordinaattori Emilia Korkea-ahoHelsingin yliopistosta kertoo.

Erasmus+ -ohjelmasateenvarjon alle kuuluva Jean Monnet -toiminto tukee Euroopan unioniin kohdistuvaa opetusta ja tutkimusta tavoitteenaan edistää Euroopan unionin tuntemusta ja kiinnostusta sen toimintaan. Sen puitteissa tuetaan myös periaatekeskusteluja (policy debate) sekä pyritään vahvistamaan akateemisen maailman, poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Jean Monnet -rahoituspäätös

EACEA

Lue lisää

Erasmus+: Jean Monnet

(27.9.2016 / KM)