Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

19.09.2014

Ennätysmäärä suomalaisia opiskelee tutkintonsa ulkomailla

Ulkomailla korkea-asteen ja toisen asteen tutkintoa suorittavien määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Lukuvuonna 2013-2014 lähes 7 000 suomalaista sai Kelan myöntämää opintotukea tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa. Määrä on 600 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja yli 2 000 enemmän kuin viisi vuotta sitten. Ulkomailla tutkintoaan opiskelevien määrä on kasvanut tasaisesti jo viiden vuoden ajan. Ylivoimainen enemmistö (94 %) opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen tutkintoa suorittavien osuus on noin 5 %.Luvut perustuvat Kelan opintoetuustilastoihin.

Opiskelusta ulkomailla on tullut monesta syystä yhä varteenotettavampi vaihtoehto tutkinnon suorittamiselle Suomessa. Lähes kaikki kohdemaat ovat kasvattaneet suosiotaan jonkin verran. Ruotsissa, Virossa ja Britanniassa opiskelevien määrä on kasvanut eniten. Ne ovat myös suosituimmat yksittäiset opiskelumaat, sillä lähes kaksi kolmasosaa kaikista tutkintonsa ulkomailla opiskelevista suomalaisista opiskelee näissä kolmessa maassa. Yhdysvallat on suosituin Euroopan ulkopuolinen kohdemaa.

Ulkomailla opiskellaan erityisesti kaupallisen, humanistisen, yhteiskuntatieteen, lääketieteen ja taidealojen tutkintoja. Sen sijaan tekniikan ja luonnontieteen alan opintoihin ei hakeuduta yhtä hanakasti ulkomaille.

CIMOn 2000-luvun alussa julkaiseman Kun opintie vie ulkomaille -selvityksen (2003) mukaan tutkintoa ulkomailla opiskelevat suomalaisnuoret harkitsevat opiskelumaahan jäämistä tai Suomeen palaamista. Noin kolmasosalla suunnitelmat olivat puolestaan avoinna. Työ- ja jatkokoulutusmahdollisuudet ovat merkittävin tekijä tulevaa asuinmaata pohdittaessa.

Suomalaisten työnantajien näkökulmasta ulkomailla kerrytetty ammatillinen ja kulttuurinen osaaminen ovat arvokasta pääomaa globalisoituvassa työelämässä – se kannattaa valjastaa käyttöön.

Lue lisää: