Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

31.07.2018

Ennätysmäärä strategisia kumppanuushankkeita sai E+ -rahoitusta

Vuoden 2018 hakukierroksella myönnettiin rahoitusta peräti 13 strategiselle kumppanuushankkeelle n. 1,9 miljoonaa euroa. Hakemuksia vastaanotettiin hieman viime vuotta enemmän (21 kpl). Hyväksymisprosentti nousi lähes 62 prosenttiin. Hankkeiden budjettien koko vaihtelee suuresti noin 70 000 eurosta 330 000 euroon.

Tänä vuonna hakemukset jaettiin arvioinnissa kahteen kategoriaan haetun hanketyypin mukaan. Innovaatioiden kehittämishankkeita (development of innovation) haettiin eniten (13 kpl), mutta hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääviä hakemuksia (exchange of good practices) jätettiin nyt aiempiin vuosiin verrattuna ilahduttavan paljon (8 kpl). Kaikki hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtäävät hakemukset hyväksyttiin ja näiden lisäksi rahoitusta sai 5 innovaatioiden kehittämishanketta. Kaikki hankkeet ovat ammatillisten oppilaitosten koordinoimia.

Lähes kaikki hankkeet sisältävät opinto- ja koulutustilaisuuksia opiskelijoille ja/tai opettajille. Erityisesti opettajille suunnattuja koulutustilaisuuksia on tämän vuoden hankkeissa ilahduttavan paljon aiempiin vuosiin verrattuna.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja uudenlainen osaaminen ajankohtaisia teemoja

Tänä vuonna teemoista esiin nousevat esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointi sekä uudenlainen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa. Prakticumin koordinoimassa Student Wellbeing through eSport -hankkeessa pureudutaan e-urheilua harrastavien opiskelijoiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeessa tuotetaan eSport -käsikirja opiskelijoille sekä opettajien käyttöön kooste pedagogisista menetelmistä ja hyvistä käytännöistä liittyen e-urheilua harrastavien opiskelijoiden hyvinvointiin. Pedagogisia menetelmiä ja kehitettyjä materiaaleja testataan opiskelijoille suunnattujen opinto- ja koulutustilaisuuksien aikana.

Vamian koordinoimassa Lean for Work and Lean for Life -hankkeessa tavoitteena on parantaa opettajien lean-osaamista niin, että he voivat kouluttaa opiskelijoita lean-ajatteluun. Opettajille suunnatun koulutustilaisuuden lisäksi hankkeessa kehitetään materiaalipaketti, jonka avulla opettajat voivat viedä lean-ajattelua käytännön opetukseen eri aloilla.

Toivomme uusia avauksia kumppanuuksiin

Monessa hankkeessa yhteistyöryhmä on varsin perinteinen, jossa oppilaitokset pääosin tekevät yhteistyötä keskenään. Työelämä on usein kiitettävästi mukana, mutta myös muiden tahojen mukanaolo hankkeessa voi tuoda erilaisia näkökulmia kehitettävään teemaan. Hankkeisiin toivotaankin jatkossa mukaan uudenlaisia yhteistyötahoja. Esimerkiksi järjestöjen tai yhdistysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä ei kehittämishankkeiden puitteissa juuri tehdä. Monet teemat, kuten esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät aiheet, hyötyisivät siitä, että laajempi toimijajoukko otetaan mukaan pohtimaan ratkaisuja.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on avata yhä laajempia yhteistyömahdollisuuksia Euroopan ulkopuolelle ja strategiset kumppanuushankkeet mahdollistavat tulevan yhteistyön pohjustamisen ottamalla partneriryhmään mukaan ohjelmamaiden ulkopuolisia maita. Tällainen yhteistyö voisi sopia esimerkiksi alakohtaisen yhteistyön kehittämiseen, jossa kumppanimaasta haetaan osaamista, jota meiltä puuttuu tai jota on tarpeen vahvistaa. Yhteistyötä voi lähteä rakentamaan vaikkapa hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtäävän hankkeen kautta, jolloin voidaan keskittyä esimerkiksi osaamisen jakamiseen, verkostoitumiseen ja koulutuksen vertailuun.

Lista hyväksytyistä hankkeista