Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.12.2011

Academia-opintovierailuohjelman hakukierros ennätyksellisen suosittu

Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille suunnattuun Academia-opintovierailuohjelmaan lähetettiin tämän syksyn hakukierroksella yhteensä 102 hakemusta. Opintovierailuille valittiin 12 työparia eli yhteensä 24 ohjausalan ammattilaista.

Academia-opintovierailuiden kansallinen valintaryhmä on tehnyt valinnat ensi kevään opintovierailuille. Hakukierros oli ennätyksellisen suosittu, minkä vuoksi vain noin joka neljäs hakija voitiin valita opintovierailuille. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 102, joista 90 oli jätetty yhdessä työparin kanssa.

Kriteereinä valinnoissa painotettiin työparien tekemiä hakemuksia sekä sitä, että työparin osapuolet edustavat eri hallinnonaloja tai opetushallinnon eri osia. Lisäksi valinnassa painotettiin sellaisten hakijoiden valitsemista, jotka eivät ole osallistuneet Academia-ohjelmaan kahdella edellisellä kierroksella.

Opintovierailuiden toteuttaminen eri hallinnonalalta tai ohjausympäristöstä tulevan työparin kanssa tukee parhaiten monialaisen yhteistyön lisäämistä alueilla sekä osallistujien oman ammattitaidon kehittämistä. Lisäksi opintovierailusta syntynyt pohja yhteistyölle tarjoaa tukea kyseisen työparin ohjausympäristössä erityisesti nivelvaiheiden ohjauksessa. Näihin tavoitteisiin pyritään myös elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisissa tavoitteissa.

Osassa Academia-opintovierailuja tutustutaan kohdemaan ohjauskäytäntöihin kokonaisuudessaan, osassa puolestaan ohjauksen tiettyihin erityispiirteisiin. Keväällä 2012 myös Suomeen saapuu eurooppalaisia ohjauksen ammattilaisia kahteen eri opintovierailuohjelmaan Helsinkiin ja Rovaniemelle.

Academia-opintovierailuja rahoitetaan EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman Leonardo da Vinci -alaohjelmasta.

Lisätietoja Academia-valinnoista: Kati Räsänen, JAMK

kati.rasanen(at)jamk.fi

(21.12.2011/AL)