Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

04.06.2012

Ennätysmäärä Erasmus-liikkuvuustukea myönnetty

CIMO on jakanut Erasmus-ohjelman liikkuvuustuen korkeakouluille lukuvuodelle 2012–2013. Tukea myönnettiin yhteensä 9,2 miljoonaa euroa, mikä on peräti 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Taustalla on määrärahan kasvu – Euroopan komission on nostanut tukea, sillä se haluaa tukea erityisesti harjoittelijavaihdon kasvua sekä määrällisesti että laadullisesti.

Valtaosa Erasmus-tuesta 7,2 miljoonaa euroa myönnettiin opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden apurahoihin. Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuden apurahoihin myönnettiin vajaat miljoona euroa. Isompien tukisummien ansiosta korkeakoulujen on mahdollista korottaa vaihtoon lähteville maksettavia apurahoja, vaikka myös lähtijöiden määrät ovat kasvussa.

Myös Erasmus-vaihtojen järjestämisen tukea myönnettiin lähes miljoona euroa, mikä on huomattavasti aiempaa enemmän. Tämän ansiosta korkeakouluilla on nyt mahdollisuus panostaa Erasmus-vaihtojen tukipalveluiden ja -materiaalien kehittämiseen.

Myöntöperusteena oli arvio korkeakoulusta Erasmus-vaihtoon lähetettävien henkilöiden määrästä. Arvio perustuu kahden aikaisemman lukuvuoden toteumaan ja korkeakoulun tulevalle lukuvuodelle hakemaan määrään.

Tavoitteena tuen tehokas käyttö

Aiempien vuosien tapaan osa Erasmus-liikkuvuustuesta on varattu jaettavaksi lisäapurahoina lukuvuoden aikana sellaisille korkeakouluille, joilla on vaihtoon lähtijöitä CIMOn arviota enemmän. Lisäapurahoihin varattiin kuitenkin aiempaa vähemmän tukea, vajaat 300 000 euroa. Tarkoituksena on varmistaa kasvaneen budjetin tehokas käyttö jakamalla korkeakouluille sopimuskauden alussa suurempi tukisumma, jotta korkeakoulut voivat tehdä kokonaisvaltaista vuosisuunnittelua. Lisäapurahojen hakukierros on keväällä 2013. Lisäksi korkeakoulut voivat hakea ilman määräaikaa esteettömyystukea sellaisille vaihtoon lähtijöille, joilla on erityistarpeita.

CIMO myöntää Erasmus-liikkuvuustuen korkeakouluille, jotka maksavat sen apurahoina Erasmus-vaihtoon lähteville opiskelijoilleen ja henkilökuntansa jäsenille. Lukuvuodelle 2012–2013 liikkuvuustukea myönnettiin yhteensä 42 korkeakoululle, joista 16 on yliopistoa ja 26 ammattikorkeakoulua. Lisäksi tukea myönnettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun koordinoimalle Erasmus-harjoittelukonsortiolle.

Korkeakoulukohtaiset tiedot myönnetystä Erasmus-liikkuvuustuesta

Lue lisää Erasmus-ohjelmasta

(4.6.2012 AS)