Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

30.05.2018

Olli Kytöviita (toinen vasemmalta) ja Mira Keinänen (keskellä) ja Laura Petrova (toinen oikealta) osallistuivat Strasbourgissa järjestettyyn seminaariin, jossa pohdittiin nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

”En tajunnut, miten isossa projektissa olen mukana” – Laaja tutkimushanke selvittää kansainvälisen nuorisovaihdon vaikutuksia

Yhdeksän suomalaisnuorta pääsi Strasbourgiin pohtimaan, miten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden merkitystä EU:n nuoriso-ohjelmassa saataisiin vahvistettua. ”Olemme keskustelleet paljon nuorten hyvinvoinnista ja nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa”, kertoo seminaariin osallistunut Olli Kytöviita.

Kun Olli Kytöviita, 25, lähti muutama vuosi sitten mukaan Näkövammaisten liiton nuorisovaihtoon, häneltä kysyttiin, olisiko hänellä kiinnostusta osallistua tutkimukseen, jossa seurataan nuorisovaihdon pitkän aikavälin vaikutuksia osallistujiin. Kytöviita vastasi kyllä, ja niinpä häntä haastateltiin ennen vaihtoa ja sen jälkeen. Kytöviita ei osannut aavistaa, että nuo haastattelut veisivät hänet aina Strasbourgiin asti.

– Se oli kannattavin haastattelu aikoihin! Se kertoo paljon siitä, miten paljon pienillä asioilla on vaikutusta. Annoin pari haastattelua omista kokemuksistani viikon vaihdosta ja nyt olen ollut melkein viikon täällä Strasbourgissa pohtimassa haastattelun tuloksia, Kytöviita sanoo.

”Pääsimme vaikuttamaan”

Strasbourgissa Kytöviita osallistui yhdessä kahdeksan muun suomalaisnuoren kanssa Long-term Effects of Erasmus+: Youth in Action on Participation and Citizenship -tutkimuksen seminaariin. Seminaariin saapui tutkimukseen osallistuneita nuoria eripuolilta Eurooppaa kuulemaan tutkimuksen alustavia tuloksia sekä kommentoimaan niitä.

– Pääsimme vaikuttamaan tutkimuksen tuloksiin ja antamaan niistä mielipiteitä. Olemme keskustelleet paljon nuorten hyvinvoinnista ja nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa, Kytöviita kertoo.

Olli Kytöviita (keskellä) oli yllättynyt siitä, kuinka paljon nuoret pääsivät vaikuttamaan tutkimukseen.

Koska tutkimushankkeessa halutaan selvittää, millaisia pitkän aikavälin vaikutuksia ohjelmaan osallistumisella on osallistujien kokemuksiin osallisuudesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta, haluttiin nuorten mielipide kuulla myös itse tutkimuksesta. Nuorten näkemykset kirjataan tutkimusohjelman loppuraporttiin, joka julkaistaan ensi vuonna.

– Seminaarin myötä myös nuoret pääsivät vaikuttamaan. Nuoret saavat itse osallistua ja ottaa kantaa tutkimustuloksiin. On ollut hienoa nähdä, kuinka rohkeasti nuoret osallistuvat keskusteluun, kertoo Opetushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalveluiden vastaava asiantuntija Siru Korkala. Hän on ollut mukana toteuttamassa tutkimukseen liittyviä haastatteluja ja kyselyitä Suomessa.

Nuorten vaikutusmahdollisuudet yllättivät kuopiolaisen Mira Keinäsen, 19.

– Viimeisimmästä haastattelusta on nyt vuosi aikaa. En ihan vielä silloin tajunnut, miten isossa projektissa olen mukana ja että mielipiteilläni on vaikutusta. Nyt kun näin tuloksia ja kuulin, kuinka paljon ihmisiä tutkimuksessa on mukana, tuli aika suuri olo, Keinänen sanoo.

Keinänen osallistui muutama vuosi sitten nuorisovaihtoon. Vaihtoa ohjaamassa ollut Kuopion nuorisopalveluiden nuorisonohjaaja Miina Morko oli mukana myös Strasbourgissa.

– Ryhmä oli aika nuori silloin vaihdon aikaan. Nuoret eivät välttämättä oikein tajunneet, miksi heitä silloin haastateltiin. Nyt palaset loksahtivat paikoilleen, Morko sanoo.

– Oli ihanaa katsoa Miraa reissussa ja nähdä, miten hän on kasvanut ja kehittynyt. Tullut aikuiseksi ja pärjää vieraalla kielellä, Morko arvioi vaihdon ja Strasbourgin seminaarin vaikutuksia.

Nuorisovaihto parantaa kansalaistaitoja

Tutkimuksessa nuoria haastatellaan ennen nuorisovaihtoa, nuorisovaihdon jälkeen ja Strasbourgin seminaarin jälkeen. Tämän lisäksi nuoret vastaavat neljästi samaan nettikyselyyn. Tutkimuksessa on mukana 10 maata ja haastatteluja on tehty 117 nuoren kanssa.

Lopulliset tulokset valmistuvat vuonna 2019, mutta jo nyt on saatu tuloksia, joiden mukaan Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaan osallistuminen todella parantaa kansalaistaitoja ja voimistaa osallisuuden kokemuksia. Tutkimuksen mukaan Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaan osallistuminen lisäsi osallistujien aktiivisuutta erityisesti kansalais- ja järjestötoiminnassa sekä ympäristöasioissa.

– Nuorisovaihto on tuonut uskoa siihen, että vaikka olen tällainen normaali nuori kylältä, voin tehdä asioita. Se on ollut ponnahduslauta, jonka avulla olen lähtenyt aktiivisemmin mukaan yhteiskunnalliseen- ja järjestötoimintaan. Se on tuonut varmuutta, nyt mikään ei pelota, konneveteläinen Pavel Dubasov, 17, kertoo.

Pavel Dubasov ja Siru Korkala pitivät seminaaria onnistuneena.

Myös Dubasov on ollut mukana tutkimushankkeessa. Hän osallistui paikallisen 4H-yhdistyksen kautta nuorisovaihtoon pari vuotta sitten

Nuorisonohjaaja Morkoa tutkimustulokset eivät juurikaan yllättäneet.

– Koin silti ohjaajana saaneeni paljon irti Strasbourgista. Sain tutkimuksesta vahvistusta tiedolle ja mutu-tuntumalle. Nyt pystyy itsekin paremmin perustelemaan, miksi kansainvälinen nuorisovaihto on hyvä asia, kun omien näkemysten tueksi on myös tutkimustietoa.

”Olen päässyt eroon monista stereotypioista”

Jos nuorisovaihto oli silmiä avaava kokemus, sitä oli myös Strasbourgin reissu.

– Olen tavannut todella monipuolisesti ihmisiä, jotka tulevat eri ryhmistä ja erilaisista sosiaalisista taustoista. Se on ollut yleissivistävää ja olen päässyt eroon monista stereotypioista, Dubasov kertoo.

Mira Keinäsessä Strasbourg herätti kiinnostuksen Euroopan parlamenttia kohtaan.

– Olen miettinyt, että olisi hienoa päästä tutkimaan Euroopan parlamenttia tarkemmin. Mitä se käytännössä tarkoittaisi, on vielä vasta ajatuksen tasolla, mutta jotain europarlamenttiin liittyvää olisi kiva tehdä.

Mira Keinänen innostui seminaarin aikana Euroopan parlamentista ja haluaisi tutustua siihen vielä tarkemmin.

Miina Morko jäikin pohtimaan, pitäisikö vaikutuksia seurata vielä pidemmällä aikavälillä.

– Mietimme, pitäisikö olla vielä joku jatkotutkimus vielä parin vuoden päästä. Strasbourgin reissukin saattoi antaa sysäystä, joka näkyy vasta myöhemmin. Olisi kiinnostavaa tietää, minkälainen vaikutus tällä on esimerkiksi uravalintoihin.

"Pitää puhua niin, että nuoretkin ymmärtää"

Olli Kytöviita kiinnitti Strasbourgissa huomiota siihen, että helposti nuorisovaihtoihin lähtee mukaan jo valmiiksi aktiivisia nuoria. Hän haluaisi, että osallistuminen olisi helpompaa.

–Monella on tosi iso kynnys lähteä mukaan tällaisiin tapahtumiin. Jos ei ole erityistä halua löytää tapahtumia, ei niistä hirveästi saa informaatiota, ja jos haluaa päästä johonkin vaikuttamaan, pitää olla itse aktiivinen. Aktiivisuus ikään kuin lisää aktiivisuutta. Mukaan lähteminen voi joskus jäädä tekemättä ihan pienistäkin syistä, esimerkiksi jos tuntuu, ettei omat kyvyt riitä. Siksi aloimme pohtia tässä seminaarissa mukana olleiden nuorten kanssa, miten alentaa nuorisovaihtojen osallistumisen kynnystä.

Suomea Strasbourgissa edusti yhdeksän nuorta sekä joukko nuorisotyöntekijöitä ja Opetushallituksen henkilökuntaa.


Pelkästään ruusuja EU:n nuoriso-ohjelma ei ole tutkimuksessakaan saanut.

– Tutkimuksen pohjalta on tehty muun muassa suosituksia siitä, että aktiivisesta kansalaisuudesta ja osallisuudesta pitäisi puhua niin, että nuoretkin ymmärtää, Opetushallituksen Siru Korkala sanoo.

Muuten aktiviinen kansalaisuus voi jäädä pelkäksi sanahelinäksi, jonka merkityksen tunnistaminen on nuorille vaikeaa.

Lisätietoja

Siru Korkala
Vastaava asiantuntija
Puh. +358 295 338 610
etunimi.sukunimi@oph.fi

Irmeli Karhio
Opetusneuvos, ryhmän vastaava
Puh. +358 295 338 562
etunimi.sukunimi@oph.fi

Teksti: Anna Takala
Kuvat: Susanne Gadinger, Irmeli Karhio