Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.04.2013

ELOa ja ELYjä – hoidetaan ohjaus kuntoon alueellisesti!

Aikuisohjauksen koordinaatio- ja Laituri-projektit järjestivät Helsingissä 27.3.2013 Opin ovi -klinikan, jossa käsiteltiin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita elinikäisen oppimisen kontekstissa. Päivän aikana saatiin ajantasainen kuva siitä, miten Suomen eri alueilla kehitetään elinikäistä ohjausta moniammatillisessa ja poikkihallinnollisessa verkostoyhteistyössä. Tapahtumassa keskityttiin ELY-keskusten rooliin alueellisen ohjaustoiminnan kehittäjinä ja koordinoijina.

Ennakointitietoa tarvitaan muuttuvan työelämän tarpeisiin

Aamupäivän paneelikeskustelussa ministeriöiden (OKM, TEM), Opetushallituksen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Pirkanmaan TE-toimiston edustajat korostivat elinikäisen ohjauksen merkitystä keinona tukea kansallisen ja alueellisen koulutus- ja työmarkkinapoliittisten linjausten toimeenpanoa. Puheenvuoroissa nuorisotakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma saivat runsaasti huomiota, sillä niiden katsottiin vaativan onnistuakseen alueellisten toimijoiden täysimittaista ja saumatonta yhteistyötä.

Ennakointitietoa kansalaisten tulevista koulutus- ja ohjauspalvelutarpeista tarvitaan nykyistä enemmän. Näin erityisesti siksi, että globaalin talouden ja kansainvälistyvien työmarkkinoiden aiheuttamat muutokset suoraan vaikuttavat siihen, miten koulutustarjontaa on järkevä kehittää ja millaisia ohjauspalveluita tulisi olla tarjolla entistä heterogeenisemmalle asiakaskunnalle.

ELY-keskukset alueellisen ohjaustoiminnan kehittäjinä ja koordinoijina

ELY-keskuksille on annettu tehtäväksi kehittää alueellista yhteistyötä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavien toimijoiden kesken. Tämä ELYjen strategisesti ja toiminnallisesti tärkeä koordinaatiotyö on Suomen eri alueilla lähtenyt hyvin käyntiin, joskin on muistettava, että kukin alue etenee siinä omassa tahdissaan ja omista lähtökohdistaan käsin.

Opin ovi -klinikkatapahtumassa Pohjois-Pohjanmaan (Oulu), Etelä-Savon (Mikkeli) ja Uudenmaan (Helsinki) ELY-keskukset esittelivät omia suunnitelmiaan alueellisten ohjauspalveluiden kehittämiseksi omassa maakunnassaan. Näiden ELYjen yhteyteen oli jo perustettu tai oltiin lähiaikoina perustamassa ns. elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmä (ELO), jonka tehtävänä on linjata toiminnan tavoitteita ja valvoa niiden toteutumista.

Pohjois-Pohjanmaan huhtikuussa ilmestyvä ELO-strategia ulottuu vuoteen 2020 ja Etelä-Savon strategia peräti vuoteen 2023 asti. Uudenmaan alue poikkeaa väestöpohjaltaan muista maakunnista ja on muutenkin monessa suhteessa erityinen niihin nähden. Sen vuoksi Uudenmaan ELO-toimintaa koskevat strategiset painopisteet ja yhteistyörakenteet ovat tällä hetkellä vielä valmisteilla, joskin kevään 2013 aikana on tarkoitus saada isot linjaukset tehtyä.

Tapahtuman loppupuheenvuorossa todettiin, että koko maan ELY-keskusten ELO-toiminnasta olisi syytä saada ajantasaiskatsauksia määräväliajoin. Tällainen läpinäkyvyys ja avoimuus toisaalta tukisi kansallista ja alueellista päätöksentekoa, ja toisaalta toisi kehittämistyön lähemmäksi ohjauspalveluita käyttäviä asiakkaita.

Muualla verkossa:

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
Laituri-projekti