Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.06.2012

Ei laatua ilman kansainvälisyyttä, todettiin ACAn vuosikonferenssissa Helsingissä

”Tänä päivänä laatua ei saavuteta korkeakoulutuksessa ilman kansainvälisyyttä. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole pelkkä väline, vaan myös arvo sinänsä, koska nationalismin nousu Euroopassa on haaste myös yliopistoille”, lausui Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson puheessaan ACAn vuosikonferenssissa Helsingissä.

Academic Cooperation Associationin 19. vuosikonferenssi Tying it all together. Internationalisation, excellence, funding and social dimension in higher education järjestettiin Helsingin yliopistolla 10.–12.6.2012. ACA on eurooppalainen järjestö, joka edistää korkeakoulutuksen kansainvälistymistä.

Paikalla oli liki 300 kansainvälisistä asiantuntijaa ja yliopistoväkeä eri puolilta maailmaa, valtaosin Euroopasta. CIMO vastasi tänä vuonna konferenssin järjestelyistä yhdessä ACAn kanssa.

Yhteistyötä ja osaamisen jakamista

Kahden päivän ajan sessioissa ja työryhmissä pureuduttiin korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen, laatuun, rahoitukseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen – kantavana ajatuksena näiden linkittyminen toisiinsa.

”Parikymmentä vuotta sitten Eurooppa saattoi pitää itseään yliopistokoulutuksen keskiönä, tänään tilanne on toinen. Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan ohimarssi ja mm. Euroopan talouskriisi sekä tarve luoda uusia työpaikkoja tarkoittavat, että tarvitaan uusia tapoja ajatella ja toimia”, johtaja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä tiivisti. Lehikoinen myös listasi korkeakoulupolitiikan keinoja vastata muutokseen: ”Globaali verkottuminen ja yhteistyö, osaamisen jakaminen sekä tasapaino kysynnän ja sosiaalisen vastuun, innovaatioiden ja perustutkimuksen välillä.”

Ranking-listoista apua kumppaniyliopistojen valintaan?

Dr. Robert Coelen alusti yliopistojen kansainvälisistä rankingeistä, joita on toteutettu jo yli 100 vuotta. ”Ranking-listoja tuotetaan kaupallisesti hyödynnettäviksi, akateemisiin tarpeisiin, yhteiskunnallisesta velvoitteesta tai poliittisista tavoitteista käsin. Mitattavat muuttujat ja tiedon läpinäkyvyys vaihtelevat paljon. Rankingit eivät koskaan huomioi kaikkia osa-alueita. Tämän vuoksi niitä pitääkin osata tulkita kriittisesti.”

Professori Ulrich Teichler lisäsi, että ranking-listojen taustoilla vaikuttavat ideologiset valinnat ovat ongelma tiedon objektiivisuuden kannalta. Kohdeyleisön tunnistaminen on yksi tapa arvioida listausten tuottamaa tietoa.

Ei-tyypillisten opiskelijoiden joukko kasvaa

Liikkuvuus on yksi kansainvälistymisen osa-alueista, mutta ei sen koko kuva. Dr. Dominic Orr muistutti, että edelleenkään kaikilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta osallistua vaihtoon – liikkuvuuden esteitä tulee pyrkiä poistamaan systemaattisesti. Silti haasteena on, että selvitysten mukaan perinteisten opiskelijoiden suhteellinen osuus Euroopassa tulee laskemaan tulevaisuudessa. ”Osa-aikaiset tai perheelliset opiskelijat eivät voi samalla tavalla lähteä opiskelijavaihtoon, mikä asettaa vaatimuksia kansainvälistymisen toteutustavoille.”

Kutistuva julkinen rahoitus vs. sosiaalinen ulottuvuus

Yliopistojen rahoitus oli seminaarin yhtenä teemana, sitä peilattiin mm. sosiaaliseen ulottuvuuteen.

”EUA:n [Association of European institutions of higher education] selvityksen mukaan 75 % eurooppalaisten korkeakoulujen rahoituksesta on tällä hetkellä julkista”, Dr. Dietmar Ertmann kertoi. Odotettavissa on, että julkisen rahan osuus tulee vähenemään – kasvua toivotaan mm. yrityksiltä, säätiöiltä, yksityisiltä lahjoittajilta, aikuis- ja täydennyskoulutuksesta ja kansainvälisten opiskelijoiden maksuista.

Dr. David Grocierin mukaan saavutettavuus ja sosiaalinen ulottuvuus keskittyvät vielä liikaa erityisryhmien syrjinnän ehkäisyyn, vaikka aihepiiri on laajempi ja monimutkaisempi. Syvällisempää tarkastelua hankaloittaa, että systemaattista tietoa ja tutkimusta ei juuri ole.

Elinikäisen oppimisen toteutumiseksi koulutusjärjestelmässä ei saisi olla ’umpiperiä’ ja esimerkiksi lukukausimaksuja ja opintososiaalisia etuja tulee tarkastella kokonaisuutena. Haasteena on kuitenkin se, miten palkita yliopistoja sosiaalisen ulottuvuuden huomioimisesta. Poliittisesti näitä tavoitteita edistää osaltaan yhteiseen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueen syntyyn tähtäävä Bolognan prosessi,joka antaa Crocierin mielestä signaalia myös Euroopan ulkopuolelle.

Academic Cooperation Association (ACA) on vuonna 1993 perustettu, pääosin eurooppalainen yhdistys, joka edistää korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja innovaatioita. ACA toimii ajatushautomona, tekee tutkimuksia, julkaisee kirjoja sekä järjestää seminaareja ja konferensseja. Sen jäseniä ovat kansalliset organisaatiot, jotka edistävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä omissa maissaan. Järjestön toimisto sijaitsee Brysselissä. CIMO on yksi ACAn perustajajäsenistä.

Katso myös

ACAn verkkosivut (englanniksi)

Puhujien biografiat ACAn sivuilla

(20.6.2012 / VZ kuva: Helsingin yliopisto)