Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.01.2016

ECVET tehostaa arkioppimisen tekemistä näkyväksi

Mika Saarinen CIMOsta ja Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Arkioppimisen tunnustaminen ja tunnistaminen sekä opiskelijoiden koko osaamispotentiaalin saaminen käyttöön ovat juuri nyt keskeisiä haasteita ammatillisessa koulutuksessa. ECVET Round Table –seminaarin puheenvuoroissa joulukuussa 2015 painotettiin arjessa opitun merkitystä osana ammattitaitoa. CIMO järjesti tilaisuuden yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja kansallisten ECVET Experttien kanssa.

Seminaarin teeman oli se, miten koulutusta voidaan tehostaa epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamisella ja tunnustamisella. Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ECVET on ollut Suomessa käytössä viime vuodesta lähtien. Hanna Autere Opetushallituksesta kertoi, että ECVETin avulla ammatillinen osaaminen voidaan arvioida riippumatta siitä missä se on hankittu, jolloin myös kansainvälisen liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen kautta saatu osaaminen tulee näkyväksi. Suomessa ECVETin käyttöönotto on ollut kokonaisvaltaista ja integroitua muuhun Eurooppaan verrattuna. Juuri nyt ajankohtainen kysymys on miten ECVETin periaatteita voidaan hyödyntää turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnustamisessa.

ECVET Expert –toiminnon ohjausryhmän puheenjohtaja Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi että yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen rakentamisella vältetään epäonnistumisen kokemuksia ja saadaan opiskelijan koko osaamispotentiaali käyttöön. ECVETin keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja aiemman opitun tunnistaminen. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen punaisena lankana ovat Raskun mukaan osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. ”Reformi vie eteenpäin opiskelijalähtöisyyttä ja keskittyy osaamisen hankkimiseen.”

Ammatillinen osaaminen on enemmän kuin yksittäiset tiedot tai taidot

Merja Lahdenkauppi Opetushallituksesta sanoi että epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen on ammatillisessa koulutuksessa haasteellista. Suositus on, että opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osoittaa mitä he ovat oppineet virallisen koulutuksen ulkopuolella ja hyödyntää oppimaansa. ”Osaaminen on käsitteenä laajempi kuin yksittäiset tiedot ja taidot, ja on hyvä pohtia mitä osaaminen on arjessa. Varsinaisen koulutuksen lisäksi osaaminen karttuu töissä, harrastuksissa ja ulkomailla. Sillä, missä ja miten osaaminen on hankittu, ei ole merkitystä. Keskeistä on taito arvioida omaa tai toisen osaamista.” Ammatillista osaamista verrataan aina ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Haasteena on osaamisen näkyväksi tekeminen ja sen dokumentointi – keinoja voivat olla portofolion ja itsearvioinnin lisäksi blogit ja videot. Nuoria täytyy myös motivoida dokumentoimaan omaa osaamistaan.

Rehtori Tarja Nieminen ja opetusalapäällikkö Jari Pöyhönen RoihuAkatemiasta puhuivat partiossa hankitun osaamisen tekemisestä näkyväksi. Suomen Partiolaiset järjestää kesällä 2016 Finnjamboree Roihun, joka on 15 000 partiolaista eri puolilta maailmaa kokoava leiri ja monialainen oppimisympäristö.

Nuoria motivoi ulkomaanjaksoille kokemusten hankkiminen

Tuire Liimatainen Allianssin nuorisovaihdosta kertoi että työkokemuksen kerryttämisen lisäksi nuorilla on ulkomaille lähdön motiivina halu nähdä maailmaa ja hankkia kokemuksia. Arkioppiminen korostuu ulkomaanjaksoilla, vaikka jaksojen rooli oman ammatti-identiteetin kehittymisessä tunnistetaan. Keskeisinä oppimistuloksina ovat itsenäistyminen ja rohkeus. Usein nuoret eivät osaa kuvata tai tunnistaa omaa oppimistaan, ja siksi jaksolle lähtijöitä on tärkeää valmentaa. Ulkomailla saatua osaamista voidaan todentaa esimerkiksi blogeilla, kuvablogeilla ja videoilla.

Marion Fields OK-opintokeskuksesta totesi, että vapaaehtoistoiminnassa opitaan erityisesti ”siirrettäviä” tai ”pehmeitä” taitoja, joita ovat esimerkiksi ryhmätyö ja ajanhallinta. Hän pohti myös autenttisen arvioinnin dilemmaa: osaaminen näkyy parhaiten toiminnassa, mutta kenen tekemä arviointi näkyy luotettavana?

Kansainvälinen kokemus kertoo työntekijän osaamisesta

Lopuksi CIMOn ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen muistutti että kansainvälinen kokemus on indikaattori siitä, että työntekijällä on ominaisuuksia, joita yritykset tarvitsevat: ”Ammatillisen koulutuksen ulkomaanjaksoilla tapahtuva arkioppiminen on kasvava ilmiö.” Saarinen peräänkuulutti yhtenäisempiä välineitä arkioppimisen tunnustamiseen koko maan tasolla. Ulkomaanjaksoilla hankitut ammatilliset taidot tunnistetaan ja tunnustetaan jo hyvin ECVET-periaatteiden mukaisesti, mutta arkitaitojen tunnistaminen on usein hankalaa.

(13.1.2016/AK & SH)