Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.12.2016

Digitalisaatio on hyvä renki mutta huono isäntä

Mitä yhteistä on lastentarhan opettajalla, peruskoulun opettajalla, lukion rehtorilla, ammattioppilaitoksen kansainvälisyyskoordinaattorilla, nuorisotyöntekijällä ja aikuiskouluttajalla? Kaikki ovat ottaneet digitaalisen loikan sekä omassa työssään että kansainvälisissä hankkeissaan. Kaikki myös haluavat valjastaa tekniikan palvelemaan oppimista ja osallisuutta. Näin havaittiin CIMOn 9.12.2016 järjestämässä teematilaisuudessa Erasmus+ digitalisaation ja osaamisen kehittämisen tukena.


Tilaisuudessa kuultiin kahdentoista CIMOn asiakkaan kokemuksia ja tuloksia kansainvälisestä yhteistyöstä digitalisaation parissa. Aamupäivällä esiteltiin tarinoita digitalisaatiosta eri koulutusasteilla ja nuorisotyössä sekä kansainvälisen yhteistyön hyötyjä. Iltapäivällä ääneen pääsivät kuuden kehittämishankkeiden edustajat, jotka esittelivät työnsä tuloksia ja käyttöönoton mahdollisuuksia.

Tarvelähtöisyys ja tarkoituksenmukaisuus a ja o

Tilaisuudessa nousi vahvasti esiin näkemys digitalisaatiosta strategisena voimavarana, ei itseisarvoisena kehityskulkuna. ”On voitava vastata kysymykseen mitä haluat, että opiskelija oppii, mikäli haluat tekniikkaa hyödyntää”, totesi Sari Lantto Ylitornion yhteiskoulun lukiosta. Lanton mukaan on myös oltava yhteinen, kaikkien jakama visio siitä, mitä digitalisaatiolla tavoitellaan ja miksi laitteita hankitaan.
Digitalisaatio ei kuitenkaan edellytä suuria harppauksia kerralla vaan pienet askeleet voivat olla merkityksellisiä. ”Voi lähteä pienestä liikkeelle. Esimerkiksi power point -esityksen pitäminen lasten retkestä on jo digitalisaatiota”, toteaa Nissnikun päiväkodin lastentarhanopettaja Krista Kurki. ”Tarvelähtöisyys on keskeistä”, painotti perusopetuksen digitalisaatiota tutkinut Tuula Nousiainen Opetushallituksesta.

Kohderyhmien monipuoliset tarpeet tunnettava

Nuoret käyttävät arjessa kännyköitä ja sosiaalista mediaa. ”Variassa me pohdimme miten valjastamme kännykän opetukseen, sillä opiskelijat eivät ole juuri luokassa vaan työsaleissa ja yrityksissä”, toteaa Veera Lahti-Olsen Variasta. On tärkeä tunnistaa, mikä nuorille on luontevaa ja mitä laitteita ja sovelluksia he joka tapauksessa käyttävät.

Nuorisotyössä digitalisaatio tarkoittaa sitä, että on pysyttävä ajassa mukana, tiedettävä missä nuoret liikkuvat. ”Tärkein lähtökohta mielestäni on ymmärtää, mikä nuorille on mielekästä”, painottaa Mika Pietilä Koordinaatista. ”Kohderyhmän ymmärtäminen, tarpeiden tiedostaminen ja tarpeiden muutoksessa mukana pysyminen ovat tärkeitä osaamisalueita nuorten kanssa toimiville”, Pietilä jatkaa.

Otavan opiston Anna-Maria Suoran mukaan aikuiskoulutuksessa erilaiset sähköiset laitteet ovat luontevasti olleet mukana jo pitkään. ”Henkilöstö hallitsee tekniikan opetuksessa melko hyvin”, hän toteaa. Yksi kohde vaatii kuitenkin erityistä huomiota, nimittäin maahanmuuttajat ja heidän opetushenkilöstön digiosaaminen. "Digitaidot tulee ulottaa kaikille tasa-arvoisesti”, korostaa Suora. Maahanmuuttajaopetuksen digiloikka onkin teema, johon Varian kv-hankkeessa on tartuttu.

Kansainvälisyys tuulettaa digiosaamista

”Tosi hyvä, että olet ollut siellä kansainvälisellä kurssilla”, totesi Otavan opiston opiskelija opettajalleen Erasmus+ -vaihdon jälkeen. Kyseisen opiskelijan havaintojen mukaan opettaja oli saanut ulkomailta pedagogisia vaikutteita, jotka elävöittivät opetusta. Kv-yhteistyön suurin lisäarvo digitalisaation osalta näyttäisikin olevan näkemysten avartuminen sekä oman osaamisen tuulettaminen.
Erasmus+ -hankkeissa voidaan yhdistää kansainvälisyys ja digitaalisuus monin keinoin. Esimerkkinä Variassa opiskelijat ja opetushenkilöstö ovat saaneet tabletit käyttöönsä kansainvälissä liikkuvuushankkeissa. Opiskelijat ovat videoineet paikallista kulttuuria, arkea ja työssäoppimispaikkojaan.


Niin Erasmus+ -hankkeissa kuin digitalisaatiossa keskeistä CIMOn asiakkaiden mielestä on laajempi visio. Miksi lähdetään mukaan ja mitä tuloksia halutaan saada aikaan? Digitaalisuus tarjoaa hienot mahdollisuudet kansainvälistyä kotona, sillä kansainvälisiä kontakteja ei ole kaikkialla Suomessa niin helppo järjestää. Digitalisaation avulla yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen voi saada mahdollisuuden perehtyä muihin maihin ja kulttuureihin. Digitaalisuus ei tunne kansallisia rajoja.

(19.12.2016 PT)