Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.12.2013

CIMOn tuore selvitys: Euroopan unionin Kulttuuri-ohjelmasta uusia ideoita ja verkostoja

Kulttuuri-ohjelmaan osallistuneet suomalaiset kokivat saavansa ohjelmasta uusia mahdollisuuksia kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön. Organisaatioiden näkökulmasta ohjelma kehittää ammattitaitoa, lisää alan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä muodostaa uusia yhteistyöverkostoja. Yksittäinen osallistuja saa inspiraatiota omaan työhönsä.

Nämä tulokset saatiin CIMOn kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisosallistujien näkemyksiä Kulttuuri-ohjelman hyödyistä. Lisäksi selvitettiin osallistujien kokemuksia hankkeen ja hakemuksen valmistelusta.

”Organisaatioille syntyy pysyviä yhteistyöverkostoja, jotka johtavat usein uusiin hankkeisiin. Ohjelma ja sen kansainväliset hankkeet ovat tuoneet alan toimijoille paljon uutta osaamista”, vastaava asiantuntija Riikka Koivula CIMOsta toteaa.

Ohjelmasta tuetaan alan eurooppalaisia hankkeita ja kaunokirjallisuuden kääntämistä

Kulttuuri-ohjelma (vuosina 2007–2013) on Euroopan unionin rahoittama puiteohjelma, josta Suomessa neuvoo ja tiedottaa CIMOn Kulttuurin yhteyspiste. Ohjelman rahoituskohteita ovat olleet alan eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ja kulttuurifestivaalit, eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntäminen ja Euroopan laajuisesti toimivat kulttuurialan organisaatiot. Kulttuuri-ohjelma on kattanut kaikki taiteen ja kulttuurin alat audiovisuaalista alaa lukuun ottamatta.

Vuosina 2007–2013 Suomesta on koordinoitu 11 lyhyttä ja kahta monivuotista yhteistyöhanketta. Lyhyet hankkeet kestävät enintään 2 vuotta ja monivuotiset 3-5 vuotta. Suomalaisia on ollut näiden lisäksi yhteisjärjestäjänä lähes 80 muussa yhteistyöhankkeessa.

Ohjelman viimeisellä hakukierroksella tukea sai ensi kertaa kaksi monivuotista Suomesta koordinoitua hanketta: taiteilijaresidenssi HIAPin Frontiers in Retreat ja Teatteri Viiruksen Meeting the Odyssey.

Koivulan mukaan kiinnostusta EU-rahoitusta kohtaan ylläpitää se, ettei vastaaville innovatiivisille ja lähtökohdiltaan kansainvälisille kulttuurihankkeille välttämättä ole saatavilla muuta rahoitusta.

”Yhteistyöhankkeiden ohella suomalaiset ovat hyödyntäneet aktiivisesti kirjallisuuden käännöstukea - suomalaiskustantamot ovat saaneet tukea yli 100 eurooppalaisen teoksen suomentamiseen yli 30 käännöshankkeessa”, Koivula korostaa.

Hankeyhteistyö sujuu mallikkaasti

CIMOn kyselyyn vastanneista organisaatioista valtaosalla oli aiempaa kokemusta yhteistyöhankkeista. Itse hankeidea syntyy usein organisaatioiden aiempien verkostojen ja hankekumppaneiden kanssa.

Yhteistyö hankekumppaneiden välillä jatkuu usein hankkeen jälkeen. Kyselyyn vastanneista 80 % oli sitä mieltä, että hankeyhteistyö eri järjestäjien kanssa sujuu hyvin tai erittäin hyvin. Vastausten perusteella hankkeen suunnittelu ja kumppaneihin tutustuminen on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Lisäksi valmisteluvaiheessa on syytä paneutua huolella budjettiin, hankehallinnon vaatimuksiin sekä tulosten levittämiseen.

Kulttuuri-ohjelma muuttuu Luovaksi Euroopaksi

Ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2014 alussa alkaa uusi EU:n kulttuuri- ja luovien alojen tukiohjelma, Luova Eurooppa. Ohjelma rahoittaa kulttuuri- ja av-alan eurooppalaista toimintaa sekä yhteistyötä ja yhdistää nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat. Uuden ohjelman tavoitteena on vastata kulttuurin ja luovien alojen ajankohtaisiin haasteisiin ja vahvistaa alan kilpailukykyä.

”Luova Eurooppa tuo uusia painotuksia, kuten alan osaamisen kehittämisen, digitaaliteknologian entistä paremman hyödyntämisen ja yleisötyön. Nämä ovat varmasti ajankohtaisia ja kiinnostavia teemoja myös monelle suomalaiselle kulttuurialan toimijalle”, Koivula kertoo.

Suomessa Luova Eurooppa -ohjelmasta neuvoo ja tiedottaa CIMOn Kulttuurin yhteyspiste yhdessä Suomen elokuvasäätiön Media Deskin kanssa.

Lisätiedot

Faktaa Express – Kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta

Luova Eurooppa -ohjelman valmistelu

(JJ/15.11.2013)