Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.03.2010

Tiedotusvälineille 7.3.2010

CIMOn talvikoulu kokoaa Suomeen nuoria, lahjakkaita tutkijoita Venäjältä ja Ukrainasta

CIMO kutsuu jo 14. kerran järjestettävään talvikouluun lahjakkaita venäläisiä ja ukrainalaisia tutkijoita. Osa talvikoulun kautta Suomeen työskentelemään tulleista on jäänyt tänne myös pysyvästi.

Tänä vuonna talvikoulussa keskitytään muistiin, tiedon tallentamiseen sekä siinä tapahtuvien virheiden seurauksiin ihmisellä ja koneella. Tapahtumalla edistetään nuorten tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen, Venäjän ja Ukrainan tiedemaailmojen välillä.

Viikon mittaisella kurssilla suomalaiset tutkijat tutustuvat opiskelijoihin, joita he voivat jatkossa kutsua tutkijoiksi omiin ryhmiinsä tai laitoksilleen. Suurimmalle osalle Suomeen kutsutuista on CIMOn apurahakauden jälkeen löytynyt jatkorahoitusta esimerkiksi tutkijakouluista, mikä on mahdollistanut talvikoululaisten jäämisen eripituisiksi ajoiksi Suomeen.

Jo yli sata tutkijaa rekrytoitu Suomeen talvikoulujen ansiosta

Talvikoulu teemalla ”Memory: information storage and its defects in man and machine” järjestetään Helsingin yliopiston eläintieteellisellä tutkimusasemalla Tvärminnessä 8.–14.3.2010. Mukana on 20 venäläistä ja kuusi ukrainalaista sekä seitsemän suomalaista jatko-opiskelijaa. Opettajat ovat tänäkin vuonna suomalaisia huippunimiä tieteen eri aloilta.

Viikon aikana talvikoulussa joutuvat puntariin niin osallistujien tiedot kuin monet muutkin tutkijalle tärkeät ominaisuudet kuten ongelmanratkaisukyky ja uuden tiedon nopea omaksuminen. Lisäksi tiukkatahtisen koulutuksen aikana ilmenevät ryhmätyöskentelyssä välttämättömät sosiaaliset taidot sekä kyky keskittyä olennaiseen kovankin paineen alla.

Vuodesta 1997 järjestettyjen talvikoulujen tuloksena suomalaisiin tutkimusryhmiin on rekrytoitu noin 130 lahjakasta jatko-opiskelijaa eri tieteenaloilta. Kaikkiaan 400 nuorta tutkijaa on tänä aikana kouluttautunut talvikouluissa.

Lisätietoja:

Hannele Ahti

Vastaava asiantuntija

p. 0207 868 581

CIMO

Tarja Mäkelä

Ohjelmakoordinaattori

p. 0207 868 556

CIMO

KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUS CIMO on vuonna 1991 perustettu opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii useiden Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin kulttuuriohjelman kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.