Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

25.05.2012

CIMOn selvitys: Keinot korkeakouluopintojen kansainvälistämiseen tunnetaan, mutta niiden tulisi näkyä myös opetussuunnitelmissa

Koulutusohjelmista vastaavat henkilöt haluaisivat tarjota opiskelijoilleen runsaasti kansainvälistymistä tukevaa toimintaa korkeakouluopintojen eri vaiheissa. Heillä on myös tiedossaan monia erilaisia keinoja, joilla kansainvälisyyttä voi opintoihin nivoa. Käytännön ongelmana on kuitenkin satunnaisuus ja systemaattisuuden puute niiden käytössä: vierailuluennot, intensiivikurssit, kansainväliset projektit ja muut kansainvälistymiskeinot jäävät helposti yksittäisiksi kokeiluiksi.

Tällaisia tuloksia saatiin CIMOn tuoreessa selvityksessä, jossa tarkastellaan sitä, kuinka kansainvälistymistä ja sitä tukevia elementtejä voidaan nivoa korkeakouluopintoihin. Millaisia malleja korkeakouluilla tässä on ja millaisia esteitä tai edesauttavia tekijöitä kansainvälistymisen tiellä nähtiin? Vastauksia haettiin haastattelemalla koulutusohjelmista vastaavia henkilöitä sekä korkeakoulujen edustajille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassaan (2009) yhdeksi tavoitteeksi sen, että kaikkiin korkeakoulututkintoihin sisältyisi jatkossa opiskelijan kansainvälistymistä tukeva osio.

Korkeakouluissa onkin vireillä hankkeita, joissa opintoihin rakennetaan kansainvälisiä kokonaisuuksia. Niissä kehitetään opetussuunnitelmiin kursseja ja toimintoja, jotka tukevat opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia, ja tehdään näkyväksi jo olemassa olevaa kansainvälistä tarjontaa. Kansainvälinen kokonaisuus voiolla opiskelijalle pakollinen tai vapaaehtoinen lisä tutkintoon. Olennaista on se, että kansainväliselle osiolle määritellään tavoitteet, laajuus sekä kriteerit sille, millaiset suoritukset siihen hyväksytään. Tyypillisesti osio koostuu erilaisista suorituksista kuten harjoittelu- tai opiskelujaksoista ulkomailla, vieraskielisistä opinnoista, kieliopinnoista, kansainvälisistä kesäkouluista ja korkeakoulun ulkomaisten opiskelijoiden tuutoroinnista.

Kansainvälisten elementtien nivominen opintojen osaksi edellyttää monia asioita korkeakoulussa: kansainvälisyydelle on luotava tilaa opetussuunnitelmiin, se on otettava huomioon opiskelijan ohjauksessa, vieraskielistä opetustarjontaa on kehitettävä ja eri kulttuuritaustoista tulevia opiskelijoita saatettava opiskelemaan yhteen. Tärkein edellytys asiassa onnistumiselle on kuitenkin myönteinen asenneilmasto eli se, että sekä korkeakoulun johto, muu henkilökunta että opiskelijat suhtautuvat kansainvälisyyteen positiivisesti ja haluavat sitä edistää.

Lue lisää selvityksestä

Keskeiset tulokset: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja. Irma Garam. Faktaa 1/2012. (pdf ja e-julkaisu)

Koko selvitysraportti: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja. Irma Garam. Tietoa ja tilastoja -raportti. (pdf)