Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.03.2016

CIMOn neuvojat: Niina Juuti, Marjo Holster, Hanna Isoranta, Linda Tuominen ja Samuli Repo.

CIMOn neuvojat: Niina Juuti, Marjo Holster, Hanna Isoranta, Linda Tuominen ja Samuli Repo.

CIMOn neuvojat vierailivat Ruotsissa

CIMOn neuvojat olivat opintovierailulla Ruotsissa helmikuun lopussa. Matkan tarkoituksena oli kerryttää tietoja Ruotsissa opiskelusta, tavata Ruotsissa opiskelevia suomalaisnuoria ja tutustua Ruotsin korkeakoulutuksen markkinointiin. Vierailukohteina olivat Svenska Institutet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Handelshögskolan ja Uppsalan yliopisto.

Suomalaisnuoret lähtevät opiskelemaan Ruotsiin sankoin joukoin, ja Ruotsi onkin Britannian jälkeen toiseksi suosituin maa suorittaa korkeakoulututkinto ulkomailla. UHR:n asiantuntijat kertoivat, että suomalaisten tiedot ja taidot ovat korkealla tasolla ja että he ovat hyvin selvillä Ruotsin koulutusjärjestelmästä ja hakuprosessista. UHR:n mukaan myös suomalaiset opinto-ohjaajat ovat aktiivisia ja kysyvät neuvoa hakuprosessiin suoraan ruotsalaisviranomaisilta.

Haun helppous ja seikkailunhalu vetävät nuoria maailmalle

Tapasimme suomalaisnuoria sekä Tukholmassa että Uppsalassa. Huomasimme pian, että Ruotsissa opiskelee kirjava joukko nuoria eri puolilta Suomea ja että monet heistä puhuvat äidinkielenään suomea. Kouluruotsi antaa heille riittävän pohjan opiskeluun ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa, eikä kieltä tarvitse osata täydellisesti. Uppsalan suomalaisopiskelijat kertoivat, että tenteissä sai jopa käyttää sanakirjaa apuna opintojen alussa. Lisäksi osa oppikirjoista on kuitenkin englanninkielisiä.

Suomalaisnuoret viihtyvät hyvin Ruotsissa. Nuorten motiivit ulkomailla opiskeluun vaihtelivat, mutta monien tarinoissa korostui haun helppous ja vaikeudet päästä yliopistoon Suomessa. Toisaalta puhdas seikkailunhalu tai kiinnostus kansainvälisyyteen olivat kannustaneet maailmalle. Ruotsin vahvuutena on myös läheisyys Suomeen. Eniten haasteita nuorille oli aiheuttanut Ruotsin hankala asuntotilanne, mutta kaikki olivat löytäneet katon pään päälle opintojen alkuun mennessä.

Tukholmassa taloustieteen maisteriohjelmassa opiskeleva Kalle Kantanen opiskeli jo kolmannessa maassa. Hän oli lähtenyt lukion jälkeen opiskelemaan alemman korkeakoulututkinnon Britanniaan, josta hän jatkoi Tukholmaan. Tulevaisuudessa Kantanen haluaisi työskennellä kansainvälisessä järjestössä. Tapaamamme nuoret pitivät paluuta Suomeen mahdollisena, mutta se ei ollut kenellekään selvä päämäärä. Vaihtoehdot haluttiin pitää avoimina ja katsoa rauhassa, minne elämä vie.

Opintovierailu toi tietoa työn tueksi ja sisältöjä verkkoon

Saimme matkalta runsaasti tietoa neuvontatyön tueksi: Ruotsin koulutusviranomaisten vastauksia meitä askarruttaneisiin kysymyksiin hakuprosessista ja runsaasti kokemusperäistä tietoa suoraan nuorilta. Lisäksi saamme uusia kokemustarinoita ja kuvia CIMOn Ruotsi-maaoppaaseen.

Tutustuimme matkan aikana myös ruotsalaisten tapaan markkinoida Ruotsia opiskelumaana. Svenska Institutetin työhön perehtyminen antoi meille ideoita suomalaisen korkeakoulutuksen markkinointiin, ulkomaisten asiakkaiden neuvontaan ja Study in Finland -verkkopalvelutyöhön.

Vierailu oli tärkeä myös Suomen ja Ruotsin viranomaisyhteistyön vahvistamisen kannalta. Jatkossa on luontevampi asioida pohjoismaisen kollegan kanssa, kun on jo kerran tavannut kasvotusten.

Teksti: neuvonnan tiimi
Kuva: Mika Launikari