Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.05.2015

CIMO tukee korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä ennätyksellisen suurella summalla

Lukuvuodelle 2015–2016 myönnetty tuki on FIRST-ohjelman 15-vuotisen historian suurin, yhteensä 815 700 euroa. Sillä mahdollistetaan 262 opiskelijan ja 176 opettajan liikkuvuusjakso sekä 14 intensiivikurssia.

Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Progamme FIRST tukee opiskelija, harjoittelija- ja opettajavaihtoja Suomen ja Luoteis-Venäjän* korkeakoulujen välillä sekä Venäjällä järjestettäviä intensiivikursseja.

Tuki myönnetään aina verkostolle. Hakijoina oli 26 verkostoa, joista 11 on yliopiston ja 15 ammattikorkeakoulun koordinoimaa.

Venäjä yhä tärkeä painopiste korkeakouluille

Ohjelmasta on joka vuosi haettu huomattavasti enemmän tukea kuin mitä on voitu myöntää. Tälläkin hakukierroksella tukea haettiin yhteensä lähes 1,9 miljoonaa euroa – monet korkeakoulut toteavat Venäjä-yhteistyön olevan yhä tärkeä painopiste kansainvälisessä toiminnassa poliittisista jännitteistä huolimatta. Vaikka maailmanpoliittisella tilanteella on ollut omat vaikutuksensa esimerkiksi yritysten Venäjä-yhteistyöhön, suomalaisten ja venäläisten korkeakoulujen yhteistyön puitteissa tapahtuvaan liikkuvuuteen se ei ainakaan toistaiseksi ole merkittävästi vaikuttanut.

Venäjä tuntuu kiinnostavan edelleen myös suomalaisopiskelijoita: lukuvuoden 2013–2014 tilastojen mukaan FIRST-ohjelmassa liikkuneiden suomalaisopiskelijoiden määrä on pysynyt melko lailla samana aiempiin vuosiin nähden. Maiden välillä liikkui yhteensä 347 opiskelijaa, joista 101 Suomesta.

Koko ohjelman historian ajan Suomesta Venäjälle on lähtenyt vaihtoon vähemmän opiskelijoita kuin Venäjältä saapunut tänne, ja trendi on jatkunut myös tänä vuonna. Lisäksi korkeakoulut korostivat FIRST-ohjelman kasvavaa merkitystä saapuvien venäläisopiskelijoiden resurssina: Venäjän taloustilanne ja heikko rupla ovat vähentäneet tavallisten kansalaisten ostovoimaa ulkomailla.

Intensiivikurssit ovat olleet hyvin kilpailtu yhteistyön muoto ja niiden kautta myös suomalaisopiskelijat ovat aktiivisesti hakeutuneet Venäjälle. FIRST-intensiivikurssien puitteissa tuetaan ainoastaan suomalaisten opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Venäjälle, joten ne osaltaan tasapainottavat vaihtovirtoja Suomen ja Venäjän välillä. Tuettavien 14 intensiivikurssin aiheet sijoittuvat muun muassa historiaan, liiketalouden, opettajankoulutuksen, vanhus- ja nuorisotyön sekä median ja designin aloille. Kursseja tullaan järjestämään niin Pietarissa, Murmanskissa kuin Petroskoissakin.

Syksyn 2015 hakuun varattiin lisäapurahoina jaettavaksi vielä 51 560 euroa. Niitä myönnetään verkostoille, joissa toteutuu myönnettyä enemmän liikkuvuutta.

Toimenpiteiden toivotaan tasapainottavan lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden määriä Suomen ja Venäjän välillä.

Tuen jakautuminen
Toiminto Myöntö € Osuus %
Opiskelijaliikkuvuus (262 opiskelijavaihtoa) 586 880 71,9
Opettajaliikkuvuus (176 opettajavaihtoa) 70 400 8,6
Intensiivikurssit (14 kurssia) 158 420 19,4
Yhteensä 815 700

*) Luoteis-Venäjään kuuluvat Karjalan ja Komin tasavallat, Arkangelin, Vologdan, Kaliningradin, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueet sekä Pietari ja Nenetsia.

Rahoitettavat verkostot ja intensiivikurssit

Lue lisää

FIRST-ohjelmasta

Korkeakoulujen Venäjä-yhteistyö kasvussa FIRST-ohjelmassa (25.02.2015)

Faktaa Express 6A/2013: Venäjä ja korkeakoulujen opiskelijavaihto: tarkastelussa FIRST-ohjelma

Facts Express 6B/2013: Student mobility between Finland and Russia: Reviewing the FIRST programme

(6.5.2015 / OJ)