Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.03.2011

Kuva: Tiina Lehmusvaara

CIMO julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi

CIMO on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi tästä päivästä lukien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olemme mukana Syrjinnästä vapaa alue -tiedotuskampanjassa. Kyseessä on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee sitä, että CIMO vastustaa syrjintää, puuttuu siihen ja tunnustaa ihmisten yhdenvertaisuuden.

Julistautuminen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että CIMO toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Samalla sitoudumme kohtelemaan kaikkia asiakkaitamme ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti sekä ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilyt syrjinnästä vakavasti.

Syrjinnästä vapaa alue -merkit hissiaulassa ja Tietosillassa kertovat kaikille tiloissamme liikkuville CIMOn sitoutumisesta syrjimättömyyteen. Samalla edistämme unelmaamme Suomesta aidosti avarakatseisena yhteiskuntana.

Kampanjan suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Helsingin Sanomien, Monikulttuurisen liikuntaliitto FIMU:n, Euroopan komission moninaisuuden puolesta syrjintää vastaan kampanjan, Vammaisfoorumi ry:n, Ihmisoikeusliitto ry:n, SETA ry:n sekä sisäasiainministeriön koordinoiman Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hankkeen kesken.

Muualla verkossa

Kampanjan sivut sisäasiainministeriön verkkopalvelussa

(11.3.2011/TL)