Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.10.2015

CIMO ja Opetushallitus yhdistetään uudeksi virastoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle perustetaan uusi virasto, joka jatkaa CIMOn ja Opetushallituksen tehtävien hoitamista. Virasto aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta.

Ministeriö asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella uuden viraston perustamisen edellyttämät säädösmuutokset sekä muutokset valtion talousarvioon ja julkisen talouden suunnitelmaan. Työryhmä laatii lisäksi suunnitelman uudistuksen toimeenpanosta.

Työryhmä työskentelee ripeällä aikataululla, sillä sen on tarkoitus saada työnsä päätökseen vuoden 2016 helmikuun loppuun mennessä.

Uusi virasto on osa hallitusohjelmaan sisältyvää keskushallinnon virastorakenteen kehittämistä, joka jatkuu Keskushallinnon uudistushankkeen (KEHU) sekä Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (VIRSU) pohjalta.

Kehittämisperiaatteina ovat selkeä rakenne ja ohjaus, valtakunnallinen toimivalta, asiakasnäkökulma, sähköiset palvelut, kyky muutokseen ja riskienhallintaan sekä julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa.

CIMOn ja Opetushallituksen yhdistämistä on selvitetty useissa hankkeissa, viimeksi työryhmässä, joka jätti ehdotuksensa joulukuussa 2014. Työryhmä selvitti laajasti virastojen tehtäviä, organisaatiota, henkilöstöä, rahoitusta ja ohjausta sekä tulevia palvelutarpeita.

CIMO on aiemmin suhtautunut yhdistämishankkeeseen kriittisesti ja jätti silloisen työryhmän esitykseen eriävän mielipiteensä. Nyt kun päätös yhdistämisestä on tehty, CIMOssa halutaan katsoa eteenpäin. ”Haluamme keskittyä siihen, että uusi organisaatio palvelee kansainvälistymistä ja kaikkia kohderyhmiä parhaalla mahdollisella tavalla”, toteaa CIMOn johtaja Samu Seitsalo.

Uusi virasto tulee laajenemaan ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen, sillä Ylioppilastutkintolautakunta ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus liitetään siihen vuoden 2018 alusta. Nämä pienet virastot saavat emo-organisaatiosta hallinto- ja muita tukipalveluita, mutta säilyttävät enemmän itsenäisyyttään tehtäviensä suurta riippumattomuutta edellyttävän luonteen vuoksi.

Lue lisää vuoden 2014 selvityksestä:

Opetushallituksen ja CIMOn yhdistämisen edellytyksiä pohtivan työryhmän muistio

(6.10.2015 / TL)